Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

10 på topp - mest lest på fug.no

 1. FUG og FUB deltar på Arendalsuka

 2. FUG svært glad for at lovfestet rett til spesialundervisning beholdes

 3. - Foreldresamarbeid et stebarn i norsk skole

 4. Har du forslag til nye FUG-medlemmer?

 5. Skjeve kaker blir også spist!

 6. FUG skuffet over kutt i Statped

 7. Mobbing - kva er rett definisjon?

 8. FUG i 2018: Foreldrenes syn etterspurt

 9. - Skolen har et humanitært problem

 10. Sanner besøkte FUB og FUG i Bø

 11. Det viktige valget før sommeren

 12. Vil ha god leksepraksis men ikke nasjonale retningslinjer

 13. Vi legger om til ny dataløsning

 14. Må få bedre rådgivning i videregående

 15. Lekser - til glede eller besvær?

 16. Krapfoss skole med fast nyhetsbrev til foreldre

 17. Stopp mobbing - råd til foreldre

 18. - Vil ha en felles strategi for barn og unge på digitale plattformer

 19. Partnerships schools: Sammen for elevens beste

 20. Kuben videregående fikk Benjaminprisen

 21. 2018: Foreldre møtt med mistru og bagatellisering

 22. FUG med i felleskrav om elevmedvirkning

 23. Forventer at SFO-rapporten følges opp

 24. God jul fra FUG!

 25. Klare til dyst frå nyttår

 26. Nasjonal lærersatsing må ha med hjem-skole-samarbeid

 27. FUG i dialogmøte om spesialundervisning

 28. - Foreldre en ubrukt ressurs i forebygging

 29. Et ellevte skoleår for å bli trygge på seg selv

 30. FUG tek opp ei rekkje saker i Stoltenbergutvalet

 31. FUG vil ikkje fjerne sykkel- og trafikkopplæringa

 32. - Synd å sette barns læring på vent

 33. Foreldre arrangerte Halloween-fest for hele trinnet

 34. En god Halloween for alle barn

 35. Foreldre viktige i arbeidet med å hindre utenforskap

 36. Ledige stillinger

 37. Marianne Dahlseng på plass som ny kontorsjef for FUB og FUG

 38. Snakk sammen om skolemiljøet

 39. Laget rundt eleven - det er oss

 40. Samarbeid på tvers for gode oppvekstmiljøer

 41. Island overtar ledelsen av nordisk foreldrenettverk

 42. - Mange elever får ikke god nok skolegang

 43. Positivt foreldreskap: - Vi må se på styrker, ikke svakheter

 44. Klar for nordisk foreldrekonferanse i Oslo

 45. Alle foreldre skal bli møtt og hørt

 46. Adresse: Bø

 47. Foreldre fikk bryne seg på digital dømmekraft

 48. Digital dømmekraft og mobbing på Arendalsuka

 49. Nye FUG-filmer til skolestart

 50. Mangfoldet i familien må møtes i skolen

 51. Marianne Dahlseng ny kontorsjef i FUG og FUB

 52. Vi har fornyet oss!

 53. God sommer!

 54. Ny tegnspråkbrosjyre fra FUG

 55. Ivrige foreldre tok verv på straken

 56. Åtte grunner til å kikke opp i foreldremøter

 57. FUG ber om tydeliggjøring og grundig analyse

 58. Eit allsidig år for FUG

 59. Sykling, hjertesoner og dugnad

 60. Seksårsreformen: Intensjonen ble borte på veien!

 61. FUG i mot å fjerne retten til spesialundervisning

 62. Mislykket integrering eller uansvarlighet?

 63. – Lærerstudentene må få lære om og øve på foreldresamarbeid

 64. Viktig vår for skole, elever og foreldre

 65. – Foreldre må engasjere seg i barnas digitale liv

 66. Velkommen Sanner – 11 tips for inkludering

 67. Benedicte Bergseng Mælan er død

 68. Lærernorm viktig og må sees sammen med andre forhold

 69. Hugs Foreldreundersøkinga!

 70. FUGs innspill til Stoltenberg-utvalget

 71. Firda vidaregåande skule – ''meir enn ein skule''

 72. Foreldre og skolen må samarbeide om et godt skolemiljø

 73. FUG vil ha veilederkorps, lærerspesialister og tilsyn på hjem-skole-samarbeid

 74. En god Halloween for alle

 75. FUG skuffet over mobbesatsning og ikke-øremerking til skolehelse

 76. Nordsamisk tilbud på seks nivåer i Osloskolen

 77. FUG støtter forslaget om å forby ansiktsplagg på skolen

 78. Sammen om hverdagsinkludering

 79. Bli med i nytt foreldrepanel

 80. Dropp 10.-klasseturen - sats på skolemiljøet!

 81. Ny plakat og ny mobbelov

 82. FUG på Arendalsuka 2017

 83. FUG i debatt om ny mobbelov i Arendalsuka

 84. Foreldre bekymret for mobbing, læringsmiljø og å ikke bli trodd

 85. En vanskelig uke

 86. FUB og FUG flyttes til Bø i Telemark

 87. Tre viktige bodskap til politikarane før valet

 88. Stor aktivitet i første FUG-år

 89. Klasser søkes til inneklima-kampanje

 90. Foreldrene og lærere viktige for lærelyst

 91. FUG i Stortingshøring

 92. Det koster å gi et dårlig tilbud

 93. Gode overgangar viktige for barn og foreldre

 94. FUG skuffet over fjerning av enkeltvedtaket

 95. Vellykket samisk foreldrekonferanse 2017

 96. Barnebilete på nett – foreldra sitt ansvar

 97. Trivsel og læring viktig for alle barn

 98. Uholdbart at skolene ikke griper inn mot mobbing

 99. Samisk foreldrekonferanse i Trondheim

 100. Snakk med barnet ditt om videregåendevalg

Hjem-skole-samarbeid på videregående skole - film

1. august 2010 trådte det i kraft nye regler for hjem-skole-samarbeidet i videregående skole. Blant annet skal skolen holde kontakt med foreldrene til elever som ikke er myndige gjennom hele opplæringsåret. Det foreslås også at skolen holder foreldremøte ved oppstarten av både Vg1 og Vg2.

Denne filmen viser hvordan hjem-skole-samarbeidet i skolen kan etableres og gjennomføres. Eksemplene i filmen er hentet fra Jessheim videregående skole. Rektor ved skolen gir uttrykk for at det er viktig å etablere en god relasjon og positiv samhandling med foreldrene så tidlig som mulig i skoleåret. Han mener det er viktig å avklare forventninger om hvordan dette samarbeidet skal foregå og informere foreldrene om hvordan skolen er organisert, slik at hjem og skole sammen kan støtte eleven i å nå sine opplæringsmål.

Språk English - EngelskSpråk Sami - SamiskSpråk Norsk - Norwegian
Foreldreutvalget for grunnopplæringen
Postboks 29
3833 Bø i Telemark
Telefon: 477 99 200
E-post:
Org. nr.: 989 628 011
Ansvarlig redaktør: kontorsjef Marianne Dahlseng
Personvernerklæring