Visning: A A A A A
Språk Språk Språk

Hjem-skole-samarbeid på videregående skole

1. august 2010 trådte det i kraft nye regler for hjem-skole-samarbeidet i videregående skole. Blant annet skal skolen holde kontakt med foreldrene til elever som ikke er myndige gjennom hele opplæringsåret. Det foreslås også at skolen holder foreldremøte ved oppstarten av både Vg1 og Vg2.

Denne filmen viser hvordan hjem-skole-samarbeidet i skolen kan etableres og gjennomføres. Eksemplene i filmen er hentet fra Jessheim videregående skole. Rektor ved skolen gir uttrykk for at det er viktig å etablere en god relasjon og positiv samhandling med foreldrene så tidlig som mulig i skoleåret. Han mener det er viktig å avklare forventninger om hvordan dette samarbeidet skal foregå og informere foreldrene om hvordan skolen er organisert, slik at hjem og skole sammen kan støtte eleven i å nå sine opplæringsmål.