Visning: A A A A A
Språk Språk Språk

Hjem-skole-samarbeid

Foreldre teller i skolen banner

Alle foreldre ønsker at barna skal trives, lære og utvikle seg på skolen. Et godt samarbeid mellom hjem og skole er avgjørende for å oppnå dette. Samarbeid mellom hjem og skole og at barnet opplever støtte og positivte holdninger til skolen hjemme, er viktig for barnas motivasjon og læring.

For å få til et godt hjem-skole-samarbeid må foreldrene ha reell medvirkning og medbestemmelse. Det er skolen som skal tilrettelegge for at foreldrene blir involvert i skolens ulike råd og utvalg, og får den informasjonen som er nødvendig for å medvirke.

Foreldre og skolen må avklare forventninger til samarbeidet, og sammen jobbe for et godt læringsmiljø for alle elever.

Se her hvordan Oslo kommune har standardisert til hjem-skolesamarbeid, den såkalte Oslostandarden.

Dialog mellom hjemmet og skolen skjer på tre engasjementsnivåer:
  • Elev
  • Klasse/gruppe
  • Skole
Samarbeidet kan foregå i ulike fora:
  • Foreldremøter
  • Utviklingssamtaler
  • Rådsorganer (FAU, SU og SMU)

Film

FUG har vært med og utarbeide filmer om samarbeid mellom hjem og skole. Filmene viser gode, praktiske eksempler på hjem-skole-samarbeid både i grunnskolen og i den videregående skolen. Filmene er et hjelpemiddel til både foreldre, lærere og skoleledelse i hele grunnopplæringen. De er dessuten et konkret verktøy for lærer-utdanningen når lærerstudenter skal forberede seg til hjem-skole-samarbeidet.

Følgende korte filmer er laget til diskusjonsinnspill:


Vi har i tillegg laget en enkel animasjonsfilm kalt Foreldre teller i skolen.