Visning: A A A A A
Språk Språk Språk

Hjem-skole-samarbeid

Samarbeid mellom hjem og skole forbedrer elevenes motivasjon og læring. Alle foreldre ønsker en positiv utvikling for barna sine og skolen er en av de viktigste medspillerne vi har for å oppnå dette. Foreldre er viktig for barns læring, og barn som får hjelp og støtte hjemme har større muligheter for å gjøre det bra på skolen.

For å få til et godt hjem-skole-samarbeid må foreldrene ha reell medvirkning og medbestemmelse, og hjem og skole sammen må ta felles forpliktende beslutninger.


Dialog mellom hjemmet og skolen skjer på tre engasjementsnivåer:
  • Elev
  • Klasse/gruppe
  • Skole
Samarbeidet kan foregå i ulike fora:
  • Foreldremøter
  • Utviklingssamtaler
  • Rådsorganer (FAU, SU og SMU)

Film

FUG har vært med og utarbeide filmer om samarbeid mellom hjem og skole. Filmene viser gode, praktiske eksempler på hjem-skole-samarbeid både i grunnskolen og i den videregående skolen. Filmene er et hjelpemiddel til både foreldre, lærere og skoleledelse i hele grunnopplæringen. De er dessuten et konkret verktøy for lærer-utdanningen når lærerstudenter skal forberede seg til hjem-skole-samarbeidet.

Følgende korte filmer er laget til diskusjonsinnspill: