FUG støtter at det gjøres midlertidige tilpasninger, og at disse kan gjelde ut skoleåret. Her er noe av det FUG har svart: 

  • skolen må samarbeide med foreldrene og rådsorganene
  • skolen må sikret tilgang til nødvendig utstyr og læremidler ved hjemmeskole
  • skolens plikt til å ivareta elevenes opplevelse av å høre til må være tydelig

Nedenfor kan dere lese høringsnotatet fra Kunnskapsdepartementet og svaret fra FUG.

Høringsnotatet fra Kunnskapsdepartementet

FUGs høringssvar