Kunnskapsdepartementet har foreslått at fravær fra og med 13. mars 2020 og ut skoleåret 2019-2020 ikke skal regnes som udokumentert fravær. Det betyr at regelen om maks 10 prosent fravær for å kunne få karakter i et fag i videregående ikke skal gjelde. De foreslår også at fravær på i denne perioden ikke føres på vitnemål og kompetansebevis. Dette gjelder både grunnskolen og videregående.

Høringsdokument

FUGs høringssvar