Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Presisering om kvensk i opplæringsloven

Elever som har rett til opplæring i finsk, har også har rett til opplæring i kvensk dersom de heller ønsker det. Dette har kunnskapsdepartementet foreslått å presisere i opplæringsloven. Forslaget er en oppfølging av Målrettet plan for kvensk språk 2017-2021.

FUG støtter departementets forslag til presisering.

Høringsdokumenter

Regler om politiattest

Grunnskolen kan ikke ansette personer som har anmerkning om dom for seksuelle overgrep mot mindreårige. Det samme gjelder for kulturskolen, SFO, leksehjelp og andre skolelignende tilbud. Nå foreslår Kunnskapsdepartementet at et slikt forbud også skal gjelde for videregående og folkehøgskoler.

FUG støtter departementets forslag.

Høringsdokument

Språk English - EngelskSpråk Sami - SamiskSpråk Norsk - Norwegian
Foreldreutvalget for grunnopplæringen
Postboks 29
3833 Bø i Telemark
Telefon: 477 99 200
E-post:
Org. nr.: 989 628 011
Ansvarlig redaktør: kontorsjef Marianne Dahlseng
Personvernerklæring