Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Høringssvar - om internkontroll

Det er bra det ryddes opp i regelverket etter innføring av ny kommunelov. FUG benytter anledningen til å ønske at Fylkesmannen gis et klart mandat om også å vurdere kvaliteten på kommunens/fylkeskommunens system for internkontroll, ikke bare at de har et system. 

Høringssvar Statsbudsjettet 2020

FUG var i møte med Utdanning- og forskningskomiteen i forbindelse med forslag til statsbudsjett 2020. FUG kommenterte på flere saker, men tok spesielt opp behovet for et Tegnspråkløft og de voksnes kompetanse for å følge opp elever med høyt læringspotensial.

NOU 2019:10 Åpenhet i grenseland

Hvilke regler skal gjelde for fotografering, film- og lydopptak i skolen? FUG er glad for at problematikken løftes. Vi ser at foreldrene spiller en viktig rolle i dette perspektivet. De er forbilder for egne barn, og de skal samarbeide med skolen om å støtte opp om skolens arbeid hjemme. For å lykkes med det trenger foreldrene å involveres sterkere i det forebyggende arbeidet.

Språk English - EngelskSpråk Sami - SamiskSpråk Norsk - Norwegian
Foreldreutvalget for grunnopplæringen
Postboks 29
3833 Bø i Telemark
Telefon: 477 99 200
E-post:
Org. nr.: 989 628 011
Ansvarlig redaktør: kontorsjef Marianne Dahlseng
Personvernerklæring