Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Høring - Forslag til ny opplæringslov for grunnskolen, videregående og SFO

NOU 2019: 23 Ny opplæringslov

Dagens opplæringslov har vært gjeldende siden 1998, og i mellomtida har det vært reformer i skolen og andre endringer. "Opplæringslovutvalget" fikk derfor i oppgave å gå grundig gjennom dagens lovverk og lage forslag til ny opplæringslov.  Det er dette forslaget som nå har vært ute på høring. Ett av forslagene deres er å fjerne lovfesting av både FAU og FUG. Dette har fått mange foreldrerepresentanter til å reagere. 

Høringssvar - Med rett til å mestre

Struktur og innhold i videregående opplæring

Høringsmandatet har vært å vurdere styrker og svakheter ved dagens videregående opplæring, og å komme med forslag til endringer i strukturen, organiseringen og fagsammensetningen i opplæringen.

Språk English - EngelskSpråk Sami - SamiskSpråk Norsk - Norwegian
Foreldreutvalget for grunnopplæringen
Postboks 29
3833 Bø i Telemark
Telefon: 477 99 200
E-post:
Org. nr.: 989 628 011
Ansvarlig redaktør: kontorsjef Marianne Dahlseng
Personvernerklæring