Visning: A A A A A
Giella Giella Giella

Dette mener FUG

Fargerik animasjon, mennesker og snakkebobler i FUGs farger

FUG avgir mange høringer til norske myndigheter i løpet av året om skolepolitiske saker. I tillegg formidler vi våre meninger og synspunkter på viktige kjernesaker gjennom kronikker, leserinnlegg og brev til politikere.

 

Dette er en viktig del av FUGs mandat om å gi råd og veiledning både til foreldre og utdanningsmyndighetene om saker som gjelder hjem-skole-samarbeid.

I sidemenyen til venstre finner du våre synspunkter sortert etter ytringsform og årstall. En del av dette stoffet kan også være omtalt i nyhetssaker på fug.no eller har vært dekket i medias på ulik måte.