Visning: A A A A A
Språk Språk Språk

Hva er egentlig et enkeltvedtak?

Datteren min sliter med å følge med i matematikk og skal få spesialundervisning. Skolen sier de må lage et enketlvedtak. Hva er det?

Svar:

Et enkeltvedtak er ifølge forvaltningsloven et vedtak som gjelder rettigheter eller plikter til en eller flere bestemte personer.

Når det gjelder spesialundervisning, må det gjøres et enkeltvedtak om at barnet skal ha spesialundervisning, i hvilke fag og hvor mange timer hun skal ha. Det gir rettigheter, blant annet til å klage. Enkeltvedtaket skal følges opp av en individuell opplæringsplan (IOP). Der skal det stå ganske detaljert hva spesialundervisningen skal inneholde og hvordan den skal foregå. Den skal være så konkret at man skal kunne måle om planen er fulgt eller ikke.

Det skal også gjøres enkeltvedtak når elever eller foreldre melder fra om mobbing.

Part

Den som en sak omhandler eller gjelder, regnes som part i saken. Part i saken har rett til å uttale seg om saken og rett til innsyn i saken.