Visning: A A A A A
Språk Språk Språk

Hva er egentlig et enkeltvedtak?

Svar:

Et enkeltvedtak er ifølge forvaltningsloven et vedtak som gjelder rettigheter eller plikter til en eller flere bestemte personer.

Forvaltningsloven har innledningsvis noen fellesbestemmelser som gjelder all forvaltningsvirksomhet, og deretter en del bestemmelser som bare gjelder saksbehandling som skal føre fram til enkeltvedtak.

Part

Den som en sak omhandler eller gjelder, regnes som part i saken. Part i saken har rett til å uttale seg om saken og rett til innsyn i saken.

Offentlighetsprinsippet

Offentlig innsyn i virksomheten til forvaltningen er et viktig prinsipp i forvaltningsretten. Den fastslår at forvaltningens virksomhet er offentlig. Enhver kan kreve innsyn i det offentlige innholdet i en hvilken som helst bestemt sak, helt uavhengig av om man har tilknytning til saken eller ikke, og uten å måtte begrunne hvorfor.