Melhus tok utgangspunkt i det han kalte begeistringsledelse, som alle virksomheter har mye å hente fra. Sentralt her står ordet AMIGO, som viser til lederegenskaper som  å gi anerkjennelse, skape mestring, inspirere og ha tydelig mål, spre glede og humor og skape en ”oss-følelse”  på jobben.

Han viste til funn som sier at det er betydelig større sykefravær og dobbelt så mange stressrelaterte plager hos de som jobber for en dårlig leder i forhold til en begeistringsleder.

Bokomslag Riktig rektor?
Bokomslag Riktig rektor?

Tre (les to) kritiske faktorer

- Det er tre kritiske faktorer for norsk skole. De to første er skoleeier (kommunen) og rektor. Den tredje er læreren, men han har jeg lyst til å frikjenne! sier Melhus.

- Den store stygge ulven er skoleeier. Det finnes eksempler på kommuner med store forskjeller i skolekvalitet og resultater for hver skole, der kommunen ikke griper inn. De våger ikke å ta jobben. Ofte er dette små kommuner, og rådmannen har ikke pedagogisk kompetanse. Rektorene får mangelfull oppfølging, sier Melhus.

Så mange som 60 % av lærerne sier at dårlig arbeid i skolen blir akseptert. Rektorene i Norge er blant de dårligste i OECD-systemet til å gi tilbakemelding til sine lærere.

Ikke dårlig råd

Han mener det er en myte at den norske skolen har for lite penger. Kommuner med lavt pengebruk kan ofte komme høyt på karakter- og resultatstatistikken, som for eksempel Oppegård kommune.

- Ingen i verden har bedre resultater i skolen enn Oslo. Vi må finne ut hva de gjør som er lurt, i stedet for å kritisere dem, mener Melhus.

Oppskrift på en bedre skole er altså i følge ham enda høyere kvalitet på rektor. - Alle dataen finnes. Foreldrene vet dette. Det finnes ingen unnskyldninger til ikke å ta fatt. Og det er skoleeier som har ansvaret, sluttet han.

Loveleen Brennas siste Foreldrekonf
FUG-leder Loveleen Brenna

Siste konferanse

Loveleen Brenna takket for seg etter åtte år som FUG-leder. Hun fratrer i desember. - Det er både vemodig og rart at dette er min siste konferanse. Dere som foreldre er en enorm ressurs, og det har vært en stor inspirasjon for meg å møte så mange engasjerte foreldre i disse årene, sa hun.

Hun roste alle foredragsholderne, foreldre og bidragsytere ellers for en flott konferansehelg. - Lykke til med arbeidet videre, stå på i kommunene og lokalt. Og bruk vårt materiell på fug.no og følg oss på Facebook, oppfordret hun. 

Vi lager en samlesak med alle presentasjonene et annet sted på siden.