Visning: A A A A A
Språk Språk Språk

Foreldreutvalget for barnehager

Foreldreutvalget for barnehager (FUB) er et nasjonalt utvalg for og med foreldre som har barn i barnehage som ble opprettet i 2010.

FUB oppnevnes av Kongen i statsråd for perioder på fire år og består av leder, fire medlemmer og ett varamedlem.

Medlemmene kommer fra ulike deler av landet og har barn i barnehagen. Utvalget skal arbeide aktivt for å ivareta foreldrestemmen i barnehagepolitiske saker, og være et rådgivende organ for Kunnskapsdepartementet i saker som gjelder samarbeid mellom hjem og barnehage.

Følgende medlemmer er oppnevnt:

FUB ble opprettet fra 1. august 2010.

Les mer om det nye utvalget som nå er på plass

Sekretariatsfunksjonen til FUB er lagt til Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) og holder til i Oslo.

Spørsmål kan rettes til post@fubhg.no eller direkte til
seniorrådgiver Åse-Berit Hoffart (tlf. 22 05 90 81, aho@fubhg.no / aho@fug.no) og
seniorrådgiver Lou Cathrin Norreen (tlf. 22 05 90 80, lch@fubhg.nolcn@fug.no).