Visning: A A A A A
Språk Språk Språk

Foreldreutvalget for barnehager

Foreldreutvalget for barnehager (FUB) er et nasjonalt utvalg for og med foreldre som har barn i barnehage som ble opprettet i 2010.

FUB oppnevnes av Kongen i statsråd for perioder på fire år og består av leder, fire medlemmer og ett varamedlem.

Medlemmene kommer fra ulike deler av landet og har barn i barnehagen. Utvalget skal arbeide aktivt for å ivareta foreldrestemmen i barnehagepolitiske saker, og være et rådgivende organ for Kunnskapsdepartementet i saker som gjelder samarbeid mellom hjem og barnehage.

Følgende medlemmer er oppnevnt:

FUB ble opprettet fra 1. august 2010.   

Les mer: http://www.fug.no/nytt-utvalg-paa-plass.4812236-141894.html

Sekretariatsfunksjonen til FUB er lagt til Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) og holder til i Oslo.

Spørsmål kan rettes til post@fubhg.no eller direkte til
rådgiver Åse-Berit Hoffart (tlf. 22 05 90 81, aho@fubhg.no / aho@fug.no) og
rådgiver Lou Cathrin Norreen (tlf. 22 05 90 80, lch@fubhg.nolcn@fug.no).