FUB ble for første gang oppnevnt av Kongen i statsråd 25.06.2010 og fungerte fra 1. august samme år. Utvalget oppnevnes for perioder på fire år og  består av leder, nestleder, fire medlemmer og ett varamedlem. Medlemmene kommer fra ulike deler av landet og har barn i barnehagen.

Utvalget skal arbeide aktivt for å ivareta foreldrestemmen i barnehagepolitiske saker, og være et rådgivende organ for Kunnskapsdepartementet i saker som gjelder samarbeid mellom hjem og barnehage.

FUB deler sekretariat med FUG, og holder til i Oslo. Fra 1. september 2018 blir tilholdsstedet Bø i Telemark.

Spørsmål kan rettes til post@fubhg.no eller telefon 22 05 90 70.