Visning: A A A A A
Språk Språk Språk

Foreldreutvalget for barnehager

Foreldreutvalget for barnehager (FUB) er et nasjonalt utvalg for og med foreldre som har barn i barnehage. FUB ble opprettet fra 1. august 2010.

FUB oppnevnes av Kongen i statsråd for perioder på fire år og består av leder, nestleder, fire medlemmer og ett varamedlem.

Medlemmene kommer fra ulike deler av landet og har barn i barnehagen. Utvalget skal arbeide aktivt for å ivareta foreldrestemmen i barnehagepolitiske saker, og være et rådgivende organ for Kunnskapsdepartementet i saker som gjelder samarbeid mellom hjem og barnehage.

Sekretariatsfunksjonen til FUB er lagt til Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) og holder til i Oslo.

Spørsmål kan rettes til post@fubhg.no eller telefon 22 05 90 70.