Visning: A A A A A
Språk Språk Språk

Hva er PISA og PIRLS?

Jeg har hørt om PISA og PIRLS. Hva er det?

Svar:

PISA står for Programme for International Student Assessment (i regi av OECD). PISA undersøkes 15-åringers prestasjoner i lesing, matematikk og naturfag. PISA ble gjennomført for første gang i 2000 og gjentas hvert tredje år.

I 2000 fokuserte PISA særlig på leseferdigheter, i 2003 på matematikk, og i 2006 er det gjennomført utdypende studier i elevenes forhold til og deres kompetanse i naturfag.

PIRLS står for Progress in International Reading Literacy Study. I PIRLS undersøkes leseferdigheter på fjerde og femte trinn i regi av IEA.

I 2006 omfattet undersøkelsen elever i 45 land eller stater. I PIRLS 2006 omfattet kartleggingen for Island og Norge sin del både fjerde og femte trinn, fordi begge land har yngre fjerdklassinger enn de andre landene som følge av skolestart for 6-åringer.