Visning: A A A A A
Språk Språk Språk

Hva er PISA og PIRLS?

Jeg har hørt om PISA og PIRLS. Hva er det?

PISA står for Programme for International Student Assessment (i regi av OECD).  PISA undersøkes 15-åringers prestasjoner i lesing, matematikk og naturfag. PISA ble gjennomført for første gang i 2000 og gjentas hvert tredje år.

I 2000 fokuserte PISA særlig på leseferdigheter, i 2003 på matematikk, og i 2006 er det gjennomført utdypende studier i elevenes forhold til og deres kompetanse i naturfag.
 

PIRLS står for Progress in International Reading Literacy Study. I PIRLS undersøkes leseferdigheter på fjerde og femte trinn i regi av IEA.

I 2006 omfattet undersøkelsen elever i 45 land eller stater. I PIRLS 2006 omfattet kartleggingen for Island og Norge sin del både fjerde og femte trinn, fordi begge land har yngre fjerdklassinger enn de andre landene som følge av skolestart for 6-åringer.