Visning: A A A A A
Språk Språk Språk

Hva gjør FUG?

  • Gir råd og veiledning til foreldre med barn i skolen
  • Er et service- og informasjonsorgan for foreldrekontakter, FAUer og kommunale foreldreutvalg
  • Utarbeider en rekke publikasjoner til bruk for foreldre og ansatte i skolen (disse kan lastes ned fra www.fug.no/materiell)
  • Driver utadrettet virksomhet overfor foreldre med barn i skolen
  • Gir råd til utdanningsmyndighetene i saker som handler om hjem-skole-samarbeid
  • Gir aktuell informasjon gjennom nettsiden www.fug.no