Visning: A A A A A
Språk Språk Språk

Hva kan skolen forvente av foreldrene?

Undersøkelser viser at foreldre ofte er usikre på hva skolen forventer av dem. Derfor er det viktig å avklare dette på forhånd slik at både hjem og skole har realistiske forventninger til samarbeidet.

Denne korte filmen er satt sammen av korte svar på spørsmålet «Hva kan skolen forvente av foreldrene?». Både lærere, rektor, fagpersoner og foreldre uttaler seg om temaet. Filmen vil fungere godt som en trigger i forkant av en diskusjon eller et møte om temaet.