Visning: A A A A A
Språk Språk Språk

Hva kan vi foreldre gjøre for at skolen skal få et mobbeprogram?

Vi er noen foreldre i min datters klasse som gjerne vil at skolen skal delta på Zero-programmet for å bli mobbefrie. Skolen vår har ikke noe mobbeprogram. Hvem skal vi kontakte?

Svar: Dere må ta spørsmålet om å bli Zero-skole opp i råds-organene på skolen. Det er best først å snakke med foreldrekontakten (klassekontakten) i den klassen der barna deres går. Kanskje hun eller han kan ta det opp i foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)? Dere kan også selv ta saken direkte til FAU. Da må dere sende saken skriftlig og begrunne godt hvorfor dere vil at skolen skal delta på Zero-programmet.

Når FAU har behandlet saken, kan de ta den videre til Samarbeidsutvalget(SU) (eller Droftsstyret). Der er alle partene i skolen med, og de kan gjøre vedtak. Det er de som har myndighet til å bestemme om skolen skal delta eller ikke. Om SU mener at skolen ikke skal delta på Zero-programmet, har dere krav på en begrunnelse.