Visning: A A A A A
Språk Språk Språk

Hva kan vi foreldre gjøre for at skolen skal få et mobbeprogram?

Vi er noen foreldre i min datters klasse som gjerne vil at skolen skal delta på Zero-programmet for å bli mobbefrie. Skolen vår har ikke noe mobbeprogram. Hvem skal vi kontakte?

Svar:

Dere må ta spørsmålet om å bli Zero-skole opp i rådsorganene på skolen. Det er best å først snakke med foreldrekontakten (klassekontakten) i den klassen der barna deres går. Da kan hun eller han kan ta det opp i foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU). Dere kan også selv ta saken direkte til FAU. Da må dere sende saken skriftlig og begrunne godt hvorfor dere vil at skolen skal delta på Zero-programmet.

Når FAU har behandlet saken, kan de ta den videre til Samarbeidsutvalget (SU) (eller Driftsstyret). Der er alle partene i skolen med, og de kan gjøre vedtak. Det er de som har myndighet til å bestemme om skolen skal delta eller ikke. Om SU mener at skolen ikke skal delta på Zero-programmet, har dere krav på en begrunnelse.

Mobbeforebygging er viktig hele året, uavhengig av hvilket program skolen måtte velge. Det finnes flere slike adferdsprogrammer, men det aller viktigste er å jobbe systematisk mot mobbing. Utdanningsdirektoratet har fått evaluert virkningen av flere mobbeprogrammer, denne evalueringen viser at kun et par av dem virker etter hensikten.