Det kan være vanskelig å snakke med kontaktlæreren om det dersom du mener at klassemiljøet ikke er godt eller at kontaktlæreren ikke støtter barnet ditt godt nok. Likevel er det viktig å prøve å snakke med kontaktlærer om dette. 

Hvis du er redd for at det du skal si vil få negative konsekvenser for barnet ditt på skolen, kan du snakke med rådgiver eller rektor

Hvis du mener læreren er en del av problemet, kanskje på grunn av dårlig klasseledelse eller forskjellsbehandling, er det viktig å snakke med rektor, som er lærerens og skolens øverste leder.

Les om kontaktlærers ansvar for et godt skolemiljø

Hva kan elevene selv gjøre?

Elevene på videregående skole er viktigere enn foreldrene - de har en viktig plass i skolens drift gjennom deltakelse i Skoleutvalget og Skolemiljøutvalget. Rektor skal samarbeide med Elevrådet for å sørge for et godt skolemiljø.

Hvis ditt barn opplever at det er et dårlig klassemiljø, kan du også oppmuntre ham til å snakke med tillitsvalgt elev, eller med elevrådet eller SMU direkte.