Visning: A A A A A
Språk Språk Språk

Hva skal det samarbeides om?

5 personer rundt et møtebord

Det er viktig at det tidlig etableres et godt samarbeid mellom hjem og skole. Dette er helt sentralt både i forhold til å skape gode læringsvilkår for den enkelte og et godt læringsmiljø i gruppen og på skolen.
 

Noen områder det kan samarbeides om:

Nivåer i samarbeidet:

  • Informasjon – begge parter gir informasjon til hverandre (foreldre er godt fornøyd med informasjon om undervisning og læring, relativt godt fornøyd med informasjon om trivsel og sosial læring)
  • Dialog – kommunikasjon og reelle drøftinger om forhold av betydning
  • Medvirkning - partene fatter felles beslutninger

Nyttig forskning om samarbeid

Det er forskjell på foreldreinvolvering og foreldresamarbeid. Det kan du blant annet lese om i denne interessante forskningsartikkelen fra Utdanningsdirektoratet (Udir).