Visning: A A A A A
Språk Språk Språk
Gunn Iren Müller portrett dyp grønn

Viktig vår for skole, elever og foreldre

Vi er godt i gang med et nytt år og FUG har mange baller i luften. Det er satt i gang en revisjon av Opplæringsloven som vi følger nøye, og før påske skal det legges frem en viktig rapport om spesialundervisning.

2018-02-16
Safer internet day og direktør Mari Velsand

- Foreldre må engasjere seg i barnas digitale liv

- Det er helt nødvendig at foreldre engasjerer seg i barnas digitale aktiviteter. De må ta del i livene deres på nett for å være en støttespiller og en rollemodell, sier ny direktør i Medietilsynet, Mari Velsand.

2018-02-09
Gunn Iren Müller med inkluderingsplakat (Foto:FUG)

Velkommen Sanner - 11 tips for inkludering

- Vi ønsker Jan Tore Sanner lykke til i jobben som ny kunnskaps- og inkluderingsminister! Dette blir et spennende og viktig departement. Inkludering av ALLE elever i skolen er avgjørende for at de skal trives og lære. Foreldrene er en nøkkel, sier FUG-leder Gunn Iren Müller.

2018-01-18
Benedicte Mælan, portrettbilde

Benedicte Bergseng Mælan er død

Benedicte Bergseng Mælan, varamedlem i Foreldreutvalget for Grunnopplæringen (FUG), døde 27. desember 2017 etter kort tids sykdom, bare 48 år gammel. Dette var en svært trist beskjed å få for både sekretariat og utvalg.

2018-01-08
Høring Stortinget Rune Benonisen

Lærernorm viktig og må sees sammen med andre forhold

FUG ga sin støtte til lærernormen i åpen høring på Stortinget 15. desember. FUG-medlem Rune Benonisen la vekt på at FUG tror en minstestandard vil sikre at kommunene prioriterer dette. Men klassestørrelse og lærertetthet må sees i sammenheng med andre faktorer.

2017-12-15
FUG-leder Gunn Iren Müller portrett grønn (Foto: Lisbeth R. Traaholt)

Hugs Foreldreundersøkinga!

Hausten er over og adventstida er godt i gang. Dette er ei travel tid for mange familiar med skuleavslutningar, oppvisningar og konsertar av ulike slag. Det er derfor nesten urimeleg å minne foreldra om enda ein ting dei skal bidra med, men eg prøver meg: Bruk Foreldreundersøkinga!

2017-12-08
Jente bakfra med musefletter i klasserom

FUGs innspill til Stoltenberg-utvalget

Tirsdag 5. desember deltok FUG-lederen i et møte i regi av utvalget som skal se på kjønnsforskjeller i skolen. Utvalget ledes av Camilla Stoltenberg.

2017-12-07
Dronning Sonja ankommer Firda vidaregåande skule (Foto: Udir)

Firda vidaregåande skule – ''meir enn ein skule''

– Firda vidaregåande skule er ”meir enn ein skule” og ser elevane sin kvardag i ein større samanheng. Dette står mellem anna i grunngjevinga til juryen for Dronning Sonjas skulepris 2017 som var delt ut i Sandane tysdag.

2017-11-29
Gunn Iren Müller mai 2017 alvorlig

Foreldre og skolen må samarbeide om et godt skolemiljø

Forskning viser at foreldrenes støtte og medvirkning er helt avgjørende for at elevene skal trives og lære på skolen. Skolene må se på foreldrene som en ressurs og trekke dem aktivt med i arbeidet for et godt skolemiljø.

2017-11-28
Elin Refsland på Stortingshøring 2017

FUG vil ha veilederkorps, lærerspesialister og tilsyn på hjem-skole-samarbeid

FUG mener alle foreldre skal bli regnet som en ressurs og naturlig samarbeidspart for skolen. I åpen høring om Statsbudsjettet 2018 bad FUG om en rekke tiltak som skal styrke hjem-skole-samarbeid, blant annet et forsterket veilederkorps, lærerspesialistordning og nasjonalt tilsyn på feltet.

2017-10-31