Visning: A A A A A
Språk Språk Språk

Hvem har rett til særskilt norskopplæring?

Vi har fått nye naboer fra Polen. Datteren på 10 år kan foreløpig ikke noe norsk, og hun strever på skolen. Jeg har hørt om noe som heter særskilt noskopplæring. Har hun rett på det?

Svar:

De elevene som har et annet morsmål enn norsk og samisk, har rett til særskilt norskopplæring inntil de kan så mye norsk at de kan følge den vanlige undervisningen i klassen.

Elever i grunnskolen og videregående opplæring med annet morsmål enn norsk og samisk har etter opplæringsloven § 2-8 (grunnskolen) og opplæringsloven § 3-12 (videregående opplæring) rett til særskilt norskopplæring.

Denne retten gjelder frem til elevene har nok norskkunnskaper til å kunne følge den vanlige opplæringen i skolen. Om nødvendig har disse elevene også rett til morsmålsopplæring, tospråklig fagopplæring eller begge deler.

Morsmålsopplæringen kan legges til en annen skole enn den eleven går på til vanlig.