Visning: A A A A A
Språk Språk Språk

Hvem har rett til særskilt norskopplæring?

Svar:

De elevene som har et annet morsmål enn norsk og samisk, har rett til særskilt norskopplæring inntil de kan så mye norsk at de kan følge den vanlige undervisningen i klassen.

Elever i grunnskolen og videregående opplæring med annet morsmål enn norsk og samisk har etter opplæringsloven § 2-8 (grunnskolen) og § 3-12 (videregående opplæring) rett til særskilt norskopplæring.

Denne retten gjelder frem til elevene har nok norskkunnskaper til å kunne følge den vanlige opplæringen i skolen. Om nødvendig har disse elevene også rett til morsmålsopplæring, tospråklig fagopplæring eller begge deler.

Morsmålsopplæringen kan legges til en annen skole enn den eleven går på til vanlig.