Visning: A A A A A
Språk Språk Språk

Hvem kan gi hjelp og støtte i skolesaker?

  • Foreldrekontaktene i gruppen/klassen
  • FAU/samarbeidsutvalget/driftsstyret/SMU
  • Kommunalt foreldreutvalg (KFU)
  • Kontaktlæreren
  • Skolens ledelse
  • Kommunen
  • Fylkesmannen v/utdanningsavdelingen
  • FUG