Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

10 på topp - mest lest på fug.no

 1. - Vil ha en felles strategi for barn og unge på digitale plattformer

 2. Partnerships schools: Sammen for elevens beste

 3. Kuben videregående fikk Benjaminprisen

 4. 2018: Foreldre møtt med mistru og bagatellisering

 5. FUG med i felleskrav om elevmedvirkning

 6. Forventer at SFO-rapporten følges opp

 7. God jul fra FUG!

 8. Klare til dyst frå nyttår

 9. Nasjonal lærersatsing må ha med hjem-skole-samarbeid

 10. FUG i dialogmøte om spesialundervisning

 11. - Foreldre en ubrukt ressurs i forebygging

 12. Et ellevte skoleår for å bli trygge på seg selv

 13. FUG tek opp ei rekkje saker i Stoltenbergutvalet

 14. FUG vil ikkje fjerne sykkel- og trafikkopplæringa

 15. - Synd å sette barns læring på vent

 16. Foreldre arrangerte Halloween-fest for hele trinnet

 17. En god Halloween for alle barn

 18. Foreldre viktige i arbeidet med å hindre utenforskap

 19. Ledige stillinger

 20. Marianne Dahlseng på plass som ny kontorsjef for FUB og FUG

 21. Snakk sammen om skolemiljøet

 22. Laget rundt eleven - det er oss

 23. Samarbeid på tvers for gode oppvekstmiljøer

 24. Island overtar ledelsen av nordisk foreldrenettverk

 25. - Mange elever får ikke god nok skolegang

 26. Positivt foreldreskap: - Vi må se på styrker, ikke svakheter

 27. Klar for nordisk foreldrekonferanse i Oslo

 28. Alle foreldre skal bli møtt og hørt

 29. Adresse: Bø

 30. Foreldre fikk bryne seg på digital dømmekraft

 31. Digital dømmekraft og mobbing på Arendalsuka

 32. Nye FUG-filmer til skolestart

 33. Mangfoldet i familien må møtes i skolen

 34. Marianne Dahlseng ny kontorsjef i FUG og FUB

 35. Vi har fornyet oss!

 36. God sommer!

 37. Ny tegnspråkbrosjyre fra FUG

 38. Ivrige foreldre tok verv på straken

 39. Åtte grunner til å kikke opp i foreldremøter

 40. FUG ber om tydeliggjøring og grundig analyse

 41. Eit allsidig år for FUG

 42. Sykling, hjertesoner og dugnad

 43. Seksårsreformen: Intensjonen ble borte på veien!

 44. FUG i mot å fjerne retten til spesialundervisning

 45. Mislykket integrering eller uansvarlighet?

 46. – Lærerstudentene må få lære om og øve på foreldresamarbeid

 47. Viktig vår for skole, elever og foreldre

 48. – Foreldre må engasjere seg i barnas digitale liv

 49. Velkommen Sanner – 11 tips for inkludering

 50. Benedicte Bergseng Mælan er død

 51. Lærernorm viktig og må sees sammen med andre forhold

 52. Hugs Foreldreundersøkinga!

 53. FUGs innspill til Stoltenberg-utvalget

 54. Firda vidaregåande skule – ''meir enn ein skule''

 55. Foreldre og skolen må samarbeide om et godt skolemiljø

 56. FUG vil ha veilederkorps, lærerspesialister og tilsyn på hjem-skole-samarbeid

 57. En god Halloween for alle

 58. FUG skuffet over mobbesatsning og ikke-øremerking til skolehelse

 59. Nordsamisk tilbud på seks nivåer i Osloskolen

 60. FUG støtter forslaget om å forby ansiktsplagg på skolen

 61. Sammen om hverdagsinkludering

 62. Bli med i nytt foreldrepanel

 63. Dropp 10.-klasseturen - sats på skolemiljøet!

 64. Ny plakat og ny mobbelov

 65. FUG på Arendalsuka 2017

 66. FUG i debatt om ny mobbelov i Arendalsuka

 67. Foreldre bekymret for mobbing, læringsmiljø og å ikke bli trodd

 68. En vanskelig uke

 69. FUB og FUG flyttes til Bø i Telemark

 70. Tre viktige bodskap til politikarane før valet

 71. Stor aktivitet i første FUG-år

 72. Klasser søkes til inneklima-kampanje

 73. Foreldrene og lærere viktige for lærelyst

 74. FUG i Stortingshøring

 75. Det koster å gi et dårlig tilbud

 76. Gode overgangar viktige for barn og foreldre

 77. FUG skuffet over fjerning av enkeltvedtaket

 78. Vellykket samisk foreldrekonferanse

 79. Barnebilete på nett – foreldra sitt ansvar

 80. Trivsel og læring viktig for alle barn

 81. Uholdbart at skolene ikke griper inn mot mobbing

 82. Samisk foreldrekonferanse i Trondheim

 83. Snakk med barnet ditt om videregåendevalg

 84. Svært alvorlig at skoler bagatelliserer mobbing

 85. God jul til alle!

 86. 19 forslag for elever med stort læringspotensial

 87. PISA 2015: Norske elevar gjer det betre i alle fag

 88. Glade for evaluering av SFO

 89. FUG feiret sine 40 med allsidig seminar

 90. Klare for jubileum

 91. Første FUG-leder: – Noen måtte tale foreldrenes sak

 92. SFO overmoden for evaluering

 93. FUG jubilerer med fagseminar

 94. FUG hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus

 95. Fylgjegrupper ein god idé av fleire grunnar

 96. FUG glad for satsing mot mobbing – savner SFO-evaluering

 97. Skolens ansvar å lære opp foreldre

 98. Foreslå skoler til Benjaminprisen!

 99. FUG skal leie nordisk foreldrenettverk

 100. Nytt skoleringsopplegg for rektorene

Hvilke forventninger har foreldrene til skolen? - film

I skolens formålsparagraf står det at opplæringen skal skje i forståelse og samarbeid med hjemmet, men hva betyr dette i praksis? Hva skal hjem og skole samarbeide om? Hva er hjemmets oppgave, hva er skolens oppgave og hva er felles oppgaver for hjem og skole? Det er svært viktig at skole og foreldre avklarer dette slik at man har en felles forståelse av disse spørsmålene.

Denne korte filmen er satt sammen av korte refleksjoner omkring nettopp dette. Filmen vil fungere godt som en trigger i forkant av en diskusjon eller et møte om temaet.

Språk English - EngelskSpråk Sami - SamiskSpråk Norsk - Norwegian
Foreldreutvalget for grunnopplæringen
Postboks 29
3833 Bø i Telemark
Telefon: 477 99 200
E-post:
Org. nr.: 989 628 011
Ansvarlig redaktør: kontorsjef Marianne Dahlseng