Visning: A A A A A
Språk Språk Språk

Hvilke forventninger har foreldrene til skolen?

I skolens formålsparagraf står det at opplæringen skal skje i forståelse og samarbeid med hjemmet, men hva betyr dette i praksis? Hva skal hjem og skole samarbeide om? Hva er hjemmets oppgave, hva er skolens oppgave og hva er felles oppgaver for hjem og skole? Det er svært viktig at skole og foreldre avklarer dette slik at man har en felles forståelse av disse spørsmålene.

Denne korte filmen er satt sammen av korte refleksjoner omkring nettopp dette. Filmen vil fungere godt som en trigger i forkant av en diskusjon eller et møte om temaet.