Foredragsholder er Emile Kinge, spesialpedagog og førskolelærer, som nå arbeider i PP-tjenesten. Målgruppen for kurset er lærere, førskolelærere, styrere, skoleledere og foreldre.
 
Loveleen Brenna fra FUG og Steffen Handal fra Utdanningsforbundet vil innlede på kurset.

Se lenke for påmelding her