Visning: A A A A A
Språk Språk Språk

Hvordan få til et bedre samarbeid mellom hjem og skole?

Opplæringsloven og Kunnskapsløftet gjør det klart at foreldre har medvirkning i skolen, men hva ligger egentlig i dette begrepet? I filmen anbefales det å avklare og konkretisere hva medvirkning betyr. Det er skolen som må ta initiativ til samarbeidet og medvirkningen. Det er et godt utgangspunkt for samarbeid når foreldrene kjenner hverandre og har tillit til hverandre og skolen.

Denne korte filmen er satt sammen av korte råd fra skoleansatte, foreldre og fagpersoner om hvordan man best mulig kan få til et bedre samarbeid mellom hjem og skole. Filmen vil fungere godt som en trigger i forkant av en diskusjon eller et møte om temaet.