Svar:

Det er flott at skolen har en handlingsplan mot mobbing, men vi tror at om foreldrene skal føle et ansvar, må dere også være med og lage den. Det beste er at elever, ansatte og foreldre kan jobbe i hver sine grupper for å finne ut hva de synes er viktig å ha med i en handlingsplan.

Foreldrene kan jobbe på klasseforeldremøter i alle klassene, og så kan FAU sammenfatte det som er kommet fram. Elevrådet kan også jobbe sammen for å gi elevenes innspill inn i handlingsplanen. Samarbeidsutvalg (SU)/Driftsstyre (DS) eller skolemiljøutvalg (SMU) kan ha ansvaret for å utarbeide et utkast som deretter blir behandlet og godkjent i alle organene.

Dialog og medvirkning like viktig som informasjon

Skoleforsker og professor Thomas Nordahl sier at samarbeidet mellom foreldre og skolen skjer på tre nivåer: Informasjon, dialog og medvirkning.

Det dere har opplevd er informasjon fra skolen, mens FUG mener at foreldre må ha reell medvirkning om de skal involvere seg og føle seg forpliktet på det som blir vedtatt. Da må det dialog til!

Ta gjerne et initiativ overfor rektor til et samarbeid om dette.  

Les om hvorfor hjem-skole-samarbeidet er viktig

Se hvordan Gaupen skole i Ringsaker kommune har jobbet med sin handlingsplan mot mobbing.

Kanskje noe å hente her for deres skole når planen skal revideres, og der også dere foreldre må være med?

Lykke til!