Visning: A A A A A
Språk Språk Språk

Hvordan oppdage mobbing?

Barn kan oppleve mobbing og være alene om å bære situasjonen. Selv om det normalt skjer rett foran øynene på andre barn og voksne, lider mange i stillhet. Mobbingen får fortsette på grunn av hemmeligholdet

Hvorfor forteller barn ikke om mobbingen?

Det er mange årsaker til at barn og unge syns det er vanskelig å fortelle voksne om mobbing. De mest vanlige er at

 • de er redde for å bli mobbet enda mer
 • de vil ikke være sladrehanker
 • de vil ikke bekymre sine foreldre
 • de skammer seg over ikke å kunne klare seg selv

Hva skal man gjøre?

 • Finn frem til sannheten, men unngå lange forhør; følg barnets tempo. Skaff deg også informasjon fra andre.
 • La barnet foreslå tiltak og løsninger.
 • Kontakt skolen – i første omgang klassestyreren. Ikke vent til neste konferansetime eller foreldremøte. Snakk med lærerne. De kan ikke gjøre noe før de kjenner problemet. Kanskje vet de ikke engang hva som foregår. Dette gjelder også hvis mobbingen foregår i eller omkring SFO. Dersom det foregår på fritiden, skal du kontakte lederne der.
 • Undersøk hvordan barnet ditt er på skolen, hva lærerne opplever.
 • Hvis du er usikker når det gjelder å ta kontakt med skolen, kan du f.eks. få en av klassekontaktene eller et medlem av FAU til å ta opp saken. Kanskje har du ikke lyst til å stå frem med navn, men det må ikke hindre deg i å fortelle skolen om problemene.
 • Ta kontakt med skolen hvis du får høre om mobbing av andres barn, da kan skolen finne ut av situasjonen.

Hjelp barnet med å

 • uttrykke sine følelser, også sinne
 • komme med positive og realistiske forslag
 •  innse at sikkerhet er viktigere enn gjenstander (ikke bli sint pga. tapte eller ødelagte eiendeler)
 • vær taktfull, hent f.eks. barn på en diskret måte hvis mobbingen skjer på skoleveien. Hvis mobbingen har vært voldsom og langvarig, så ikke la være å snakke om det – selv om du er redd for å rippe opp i fortiden. Barnet har behov for å snakke om det og å bearbeide det over tid

Du kan:

 • oppmuntre barnet til en ny hobby eller interesse, det kan gi økt selvtillit
 • ikke skaffe barnet venner, men du kan skape muligheter for at det får venner
 • prøve å få barnet med i en organisert fritidsaktivitet. Her er det gjerne struktur og tilsyn. Så kan man gradvis gå inn i aktiviteter som er litt mindre styrt av voksne

Hva kan man selv gjøre? Du kan:

 • kontakte andre foreldre i klassen: Har de lignende opplevelser?
 • undersøke om barnet ditt selv provoserer til mobbing
 • føre dagbok over episodene; hvem, hvor, når, hvordan
 • kontakte klassestyreren om problemet – hva kan læreren gjøre med saken – hva kan dere gjøre sammen?
 • gi foreldrene til mobberen(e) beskjed – helst gjennom skolen
 • ta opp temaet på klasseforeldremøte