Visning: A A A A A
Språk Språk Språk

Hvordan oppdage mobbing?

Mobbing kan være et ”hemmelig mareritt”. Selv om det normalt skjer rett foran øynene på andre barn, lider mange i stillhet. Mobbing lever høyt på hemmeligheter og angst.

Hvorfor forteller de ikke om mobbingen?

Det er mange årsaker til at barn og unge syns det er vanskelig å fortelle voksne om mobbing. De mest vanlige er at

 • de er redde for å bli mobbet enda mer
 • de vil ikke være sladrehanker
 • de vil ikke bekymre sine foreldre
 • de skammer seg over ikke å kunne klare seg selv

Hva skal man gjøre?

 • Finn frem til sannheten, men unngå lange forhør; følg barnets tempo. Skaff deg også informasjon fra andre.
 • La barnet foreslå tiltak og løsninger.
 • Kontakt skolen – i første omgang klassestyreren. Ikke vent til neste konferansetime eller foreldremøte. Snakk med lærerne. De kan ikke gjøre noe før de kjenner problemet. Kanskje vet de ikke engang hva som foregår. (Hvis mobbingen foregår i eller omkring SFO eller fritidssyssel, skal du kontakte lederne der)
 • Undersøk hvordan barnet ditt er på skolen, hva lærerne opplever.
 • Hvis du er usikker når det gjelder å ta kontakt med skolen, kan du f.eks. få en av klassekontaktene eller et medlem av FAU til å ta opp saken. Kanskje har du ikke lyst til å stå frem med navn, men det må ikke hindre deg i å fortelle skolen om problemene.

Hjelp barnet med å

 • uttrykke sine følelser, også sinne
 • komme med positive og realistiske forslag
 •  innse at sikkerhet er viktigere enn gjenstander (ikke bli sint pga. tapte eller ødelagte eiendeler)
 • vær taktfull, hent f.eks. barn på en diskret måte hvis mobbingen skjer på skoleveien. Hvis mobbingen har vært voldsom og langvarig, så ikke la være å snakke om det – selv om du er redd for å rippe opp i fortiden. Barnet har behov for å snakke om det og å bearbeide det over tid

Du kan:

 • oppmuntre barnet til en ny hobby eller interesse, det kan gi økt selvtillit
 • ikke skaffe barnet venner, men du kan skape muligheter for at det får venner
 • prøve å få barnet med i en organisert fritidsaktivitet. Her er det gjerne struktur og tilsyn. Så kan man gradvis gå inn i aktiviteter som er litt mindre styrt av voksne

Hva kan man selv gjøre? Du kan:

 • kontakte andre foreldre i klassen: Har de lignende opplevelser?
 • undersøke om barnet ditt selv provoserer til mobbing
 • føre dagbok over episodene; hvem, hvor, når, hvordan
 • kontakte klassestyreren om problemet – hva kan læreren gjøre med saken – hva kan dere gjøre sammen?
 • gi foreldrene til mobberen(e) beskjed – gjerne gjennom skolen
 • ta opp temaet på klasseforeldremøte

Er løsningen å gjøre gjengjeld?

Mange foreldre forteller barna sine at de bare skal gjøre gengjeld, svare eller slå igjen. Men tenk litt over dette:
 • Er barnet i stand til å slå igjen?
 • Vil barnet gjøre det?
 • Er det kanskje nettopp det mobberen venter på?
 • Går du selv inn for vold?
 •  Kommer barnet til å tro at det er i orden å slå først?
 • Vil det gi barnet ditt nye problemer?
 • Kan barnet også klare å takle alle mobberens venner?
 • Gjør du ditt barn til ”Svarteper”?
Husk at verbal, sosial og psykisk mobbing er mye mer utbredt enn fysisk mobbing. Hvis barnet ditt blir fysisk mobbet, er det nok ikke typen til å slå igjen. Ikke gjør problemene verre ved å oppfordre det til å gjøre noe det ikke kan.
 
Nye problemer kan oppstå når barn slår igjen og forteller at foreldrene har sagt de skal gjøre det. Finn heller – sammen med barnet – andre måter å takle episoder på. Aksepter barnet ditt for hva det er, ikke for hva du forventer det skal være.