Visning: A A A A A
Språk Språk Språk

Hvordan opprette konto for FAU eller KFU?

Finnes det en fasit, eller er det forskjellige måter å gjøre dette på?

Svar:

Nei, noen fasit finnes dessverre ikke.

Endringer i banklovgivningen for noen år siden fikk konsekvenser for FAUer (foreldrerådets arbeidsutvalg) og KFUer (kommunale foreldreutvalg) som ønsker å opprette nye konti. Tidligere kunne man opprette et fiktivt organisasjonsnummer i banken og opprette en konto på grunnlag av det. Det er ikke lenger mulig.

Det finnes ulike måter å opprette konto på. En mulig løsningen er å få FAU eller KFU godkjent som egen forening i Brønnøysundregisteret. Da vil reglene for foreninger gjelde. Det krever noe arbeid, men når det først er gjort, fungerer det godt. Oslo KFU og flere FAUer i Oslo har gjort det med godt resultat. Skjemaer som man trenger, finnes på www.altinn.no. Her står også regelverket beskrevet som gjelder for foreninger.

På sin hjemmeside forklarer Oslo KFU hvordan de gikk frem for å opprette bankkonto.

Andre muligheter:

  • FAU/KFU kan knytte sin økonomi til skolens/kommunens økonomi. Skolen eller kommunen kan føre regnskap, eller FAU/KFU kan organsieres som et eget prosjekt. Man må finne praktiske ordninger for flyt av regninger. FAU er lovpålagt og kan kreve at skolen hjelper til med å føre regnskap. KFU er ikke lovpålagt, men vil vanligvis møte velvilje i kommunen.
  • Noen FAU/KFU har ikke noe eget budsjett. Utgifter til møter, telefoner, kopiering og andre løpende utgifter dekkes av skolen/kommunen fortløpende. Dette er en løsning som kan fortsette om den fungerer tilfredsstillende.
  • Noen FAUer har en kontantkasse i skolens safe. Det er en løsning som kan være mulig ved mindre beløp.
  • Noen har en egen konto som heter KFU eller FAU og disponeres av to i styret. For å sikre kontroll, kan man ha som post på hvert møte at regnskap siden sist legges fram. Dette kan være en god løsning.
  • Opprette en stiftelse. Alle foreldrene på skolen kan opprette en stiftelse som får et organisasjonsnummer. Stiftelsen kan ikke knyttes til FAU/KFU. Dette er svært arbeidskrevende og virker unødig tungvint. Det blir også en form for omgåelse av FAU/KFUs mandat og er ikke en løsning som anbefales.