Rettssaken etter 22. juli vil få mye oppmerksomhet i media fremover. Både yngre og eldre barn vil få med seg det som blir sagt og skrevet. Mange skoler har allerede planlagt hvordan dere skal ta opp rettssaken med elevene. Vi foreldre må også regne med spørsmål og diskusjoner.

Se lenke til Utdanningsdirektoratets sider som har oppdatert sin info i forkant av rettssaken, men der også en del samtaletips fra i sommer fortsatt ligger.