Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

10 på topp - mest lest på fug.no

 1. Aktive dager for FUG i Arendal

 2. - Tøft å være den "vanskelige" forelderen

 3. Skolestart 2019

 4. FUG og FUB deltar på Arendalsuka

 5. FUG svært glad for at lovfestet rett til spesialundervisning beholdes

 6. - Foreldresamarbeid et stebarn i norsk skole

 7. Har du forslag til nye FUG-medlemmer?

 8. Skjeve kaker blir også spist!

 9. FUG skuffet over kutt i Statped

 10. Mobbing - kva er rett definisjon?

 11. FUG i 2018: Foreldrenes syn etterspurt

 12. - Skolen har et humanitært problem

 13. Sanner besøkte FUB og FUG i Bø

 14. Det viktige valget før sommeren

 15. Vil ha god leksepraksis men ikke nasjonale retningslinjer

 16. Vi legger om til ny dataløsning

 17. Må få bedre rådgivning i videregående

 18. Lekser - til glede eller besvær?

 19. Krapfoss skole med fast nyhetsbrev til foreldre

 20. Stopp mobbing - råd til foreldre

 21. - Vil ha en felles strategi for barn og unge på digitale plattformer

 22. Partnerships schools: Sammen for elevens beste

 23. Kuben videregående fikk Benjaminprisen

 24. 2018: Foreldre møtt med mistru og bagatellisering

 25. FUG med i felleskrav om elevmedvirkning

 26. Forventer at SFO-rapporten følges opp

 27. God jul fra FUG!

 28. Klare til dyst frå nyttår

 29. Nasjonal lærersatsing må ha med hjem-skole-samarbeid

 30. FUG i dialogmøte om spesialundervisning

 31. - Foreldre en ubrukt ressurs i forebygging

 32. Et ellevte skoleår for å bli trygge på seg selv

 33. FUG tek opp ei rekkje saker i Stoltenbergutvalet

 34. FUG vil ikkje fjerne sykkel- og trafikkopplæringa

 35. - Synd å sette barns læring på vent

 36. Foreldre arrangerte Halloween-fest for hele trinnet

 37. En god Halloween for alle barn

 38. Foreldre viktige i arbeidet med å hindre utenforskap

 39. Ledige stillinger

 40. Marianne Dahlseng på plass som ny kontorsjef for FUB og FUG

 41. Snakk sammen om skolemiljøet

 42. Laget rundt eleven - det er oss

 43. Samarbeid på tvers for gode oppvekstmiljøer

 44. Island overtar ledelsen av nordisk foreldrenettverk

 45. - Mange elever får ikke god nok skolegang

 46. Positivt foreldreskap: - Vi må se på styrker, ikke svakheter

 47. Klar for nordisk foreldrekonferanse i Oslo

 48. Alle foreldre skal bli møtt og hørt

 49. Adresse: Bø

 50. Foreldre fikk bryne seg på digital dømmekraft

 51. Digital dømmekraft og mobbing på Arendalsuka

 52. Nye FUG-filmer til skolestart

 53. Mangfoldet i familien må møtes i skolen

 54. Marianne Dahlseng ny kontorsjef i FUG og FUB

 55. Vi har fornyet oss!

 56. God sommer!

 57. Ny tegnspråkbrosjyre fra FUG

 58. Ivrige foreldre tok verv på straken

 59. Åtte grunner til å kikke opp i foreldremøter

 60. FUG ber om tydeliggjøring og grundig analyse

 61. Eit allsidig år for FUG

 62. Sykling, hjertesoner og dugnad

 63. Seksårsreformen: Intensjonen ble borte på veien!

 64. FUG i mot å fjerne retten til spesialundervisning

 65. Mislykket integrering eller uansvarlighet?

 66. – Lærerstudentene må få lære om og øve på foreldresamarbeid

 67. Viktig vår for skole, elever og foreldre

 68. – Foreldre må engasjere seg i barnas digitale liv

 69. Velkommen Sanner – 11 tips for inkludering

 70. Benedicte Bergseng Mælan er død

 71. Lærernorm viktig og må sees sammen med andre forhold

 72. Hugs Foreldreundersøkinga!

 73. FUGs innspill til Stoltenberg-utvalget

 74. Firda vidaregåande skule – ''meir enn ein skule''

 75. Foreldre og skolen må samarbeide om et godt skolemiljø

 76. FUG vil ha veilederkorps, lærerspesialister og tilsyn på hjem-skole-samarbeid

 77. En god Halloween for alle

 78. FUG skuffet over mobbesatsning og ikke-øremerking til skolehelse

 79. Nordsamisk tilbud på seks nivåer i Osloskolen

 80. FUG støtter forslaget om å forby ansiktsplagg på skolen

 81. Sammen om hverdagsinkludering

 82. Bli med i nytt foreldrepanel

 83. Dropp 10.-klasseturen - sats på skolemiljøet!

 84. Ny plakat og ny mobbelov

 85. FUG på Arendalsuka 2017

 86. FUG i debatt om ny mobbelov i Arendalsuka

 87. Foreldre bekymret for mobbing, læringsmiljø og å ikke bli trodd

 88. En vanskelig uke

 89. FUB og FUG flyttes til Bø i Telemark

 90. Tre viktige bodskap til politikarane før valet

 91. Stor aktivitet i første FUG-år

 92. Klasser søkes til inneklima-kampanje

 93. Foreldrene og lærere viktige for lærelyst

 94. FUG i Stortingshøring

 95. Det koster å gi et dårlig tilbud

 96. Gode overgangar viktige for barn og foreldre

 97. FUG skuffet over fjerning av enkeltvedtaket

 98. Vellykket samisk foreldrekonferanse 2017

 99. Barnebilete på nett – foreldra sitt ansvar

 100. Trivsel og læring viktig for alle barn

Hvorfor er det viktig med et godt samarbeid mellom hjem og skole? - film

Barna tilbringer mye tid i barnehage og skole. For at barns liv skal henge sammen og være en helhet, er det derfor viktig at de voksne rundt barna samarbeider slik at barna møter de samme holdninger og verdier både hjemme og på skolen. Det ideelle er hvis hjem og skole har en felles bevissthet og et felles ansvar for både læring og dannelse. Forskning viser at barn presterer bedre faglig og utvikler seg bedre sosialt når det er et godt samarbeid mellom hjem og skole.

I denne korte filmen svarer skoleansatte, foreldre og fagpersoner på hvorfor de mener det er viktig å etablere et godt hjem-skole-samarbeid. Filmen vil fungere godt som en trigger i forkant av en diskusjon eller et møte om temaet.

Språk English - EngelskSpråk Sami - SamiskSpråk Norsk - Norwegian
Foreldreutvalget for grunnopplæringen
Postboks 29
3833 Bø i Telemark
Telefon: 477 99 200
E-post:
Org. nr.: 989 628 011
Ansvarlig redaktør: kontorsjef Marianne Dahlseng
Personvernerklæring