Visning: A A A A A
Språk Språk Språk

Hvorfor er det viktig med et godt samarbeid mellom hjem og skole?

Barna tilbringer mye tid i barnehage og skole. For at barns liv skal henge sammen og være en helhet, er det derfor viktig at de voksne rundt barna samarbeider slik at barna møter de samme holdninger og verdier både hjemme og på skolen. Det ideelle er hvis hjem og skole har en felles bevissthet og et felles ansvar for både læring og dannelse. Forskning viser at barn presterer bedre faglig og utvikler seg bedre sosialt når det er et godt samarbeid mellom hjem og skole.

I denne korte filmen svarer skoleansatte, foreldre og fagpersoner på hvorfor de mener det er viktig å etablere et godt hjem-skole-samarbeid. Filmen vil fungere godt som en trigger i forkant av en diskusjon eller et møte om temaet.