Visning: A A A A A
Språk Språk Språk

I samarbeid med heimen

Opplæringsloven byrjar med kva som er formålet med opplæringa. Opplæringa i skole og lærebedrift skal, i samarbeid og forståing med heimen, opne dører mot verda og framtida og gi elevane og lærlingane historisk og kulturell innsikt og forankring.

Her ligg grunnlaget for foreldra sitt ansvar og medvirkning i skulen. Opplæringa skal tilpassast evnene og føresetnadene hjå den enkelte eleven og lærlingen. Tilpasset opplæring gjelder derved for all undervisning, både ordinær- og spesialundervisning.