I følge Elevundersøkelsen 2012 som ble lagt fra i går, svarer 6,8 % at de opplever å bli mobbet to – tre ganger i måneden, eller oftere. Dette er på samme nivå som de siste fem årene. Mobbingen skjer oftest fra medelever, deretter fra andre elever, og den synker med alderen.

- Det er positivt at tendensen fra i fjor med mindre forstyrrelser og bråk i klassene holder seg. Det tyder på bedre klasseledelse og at elevene tar mer hensyn til hverandre i timene, sier FUG-lederen.

- Men når mobbetallene er så stabile, viser det at kommunene ikke gjør jobben sin. Det nytter ikke at mange har signert Manifest mot mobbing hvis de ikke følger opp i praksis. Det er kommunenes ansvar å påse at skolene jobber aktivt mot mobbing hver dag, sier han.

Han understreker at foreldrene må tas med i dette arbeidet på skolene, og FAU og de andre rådsorganene må engasjere seg.

Skolemiljøutvalg

- I arbeidet mot mobbing er Skolemiljøutvalgene (SMU) veldig viktige. Dette består av både elever, foreldre og skoleansatte, der elever og foreldre er i flertall. Dessverre er SMU ofte et sovende organ ved mange skoler. Det er rektors ansvar å påse at de fungerer, og det er lovpålagt, påpeker Beckham.

Selv om flere av de 380.000 spurte elevene sier de opplever mindre uro og bråk i timene, er det fortsatt 30 % som svarer at læreren ofte eller svært ofte må bruke mye tid på å få ro i klassen.

- Det viser at klasseledelse og en satsing på kompetanse- og lederutvikling hos lærerne fortsatt er svært viktig. Det spiller inn på hele læringsmiljøet, sier Beckham.
 

En stadfesting

For første gang er årets elever spurt om digital mobbing, som var temaet for kampanjen Manifest mot mobbing i fjor. Forskerne har tolket svarene slik at digital mobbing forekommer sjeldnere enn tradisjonell mobbing, og at den skjer mest blant guttene.

Som signeringspart i Manifest mot mobbing oppfordrer FUG flere kommuner til å henge seg på kampanjen. Så langt har 330 ordførere signert et lokalt manifest. Den store kampanjeuka i år er i september, uke 36.

- Men signeringen i seg selv er ikke en innsats mot mobbing. Det er kun en stadfesting av at kommunen vil gjøre en jobb. Og den jobben ordføreren og rådmannen må gjøre er å påse at den enkelte skole i kommunen jobber konkret og aktivt med mobbing hver dag, sier Beckham.