Visning: A A A A A
Språk Språk Språk

Foreldrerepresentanter

Tre voksne snakker sammen (Foto:Colourbox)

Når foreldre engasjerer seg, blir skolebarna mer motiverte og lærer mer på skolen. Et godt samarbeid mellom hjem og skole skjer gjennom god dialog og avklaring av roller og forventninger fra begge parter. Et tett samarbeid mellom hjem og skole om elevenes faglige og sosiale utvikling kommer den enkelte elev til gode. (Foto: Colourbox)

Hvorfor har foreldrene rett til medvirkning i skolen?

Læringsplakaten og FNs menneskerettigheter understreker at hovedansvaret for oppdragelse og opplæring ligger hos foreldrene. Det er også klart definert i barneloven og opplæringsloven. FUG skal arbeide for at disse lovbestemmelsene får et reelt innhold, og at skolen legger til rette for at foreldrene får reell medvirkning.

Se i menyen til venstre hvilke verv du kan la deg velge inn i, og hva man jobber med her.