Visning: A A A A A
Språk Språk Språk

Sekretariatet i FUG og FUB

Sekretariatet for Foreldreutvalget for barnehager (FUB) er lagt til Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG). Foreldreutvalget for barnehager er opprettet fra 1. august 2010.

Ønsker du rådgivning, ring 22 05 90 70 eller send e-post til post@fug.no / post@fubhg.no

 • Gro Hexeberg Dahl, kontorsjef
  Tlf.nr.: 22 05 90 75, e-post: ghd@fug.no 
  Mobil: 92 85 97 08
   
 • Gøril B. Lyngstad, seniorrådgiver
  Tlf.nr.: 22 05 90 79, e-post: gbl@fug.no
 • Joachim Majambere, seniorrådgiver 
  Tlf.nr.: 22 05 90 78, e-post: jma@fug.no
 • Lou Cathrin Norreen, seniorrådgiver
  Tlf.nr.: 22 05 90 80, e-post: lcn@fug.no og lcn@fubhg.no
 • Torill Braaten, seniorrådgiver
  Tlf.nr.: 22 05 90 77, e-post: tob@fug.no 
 • Åse-Berit Hoffart, seniorrådgiver
  Tlf.nr.: 22 05 90 81, e-post: aho@fug.no og aho@fubhg.no
 • Anne Føskerud, seniorkonsulent
  Tlf.nr.: 22 05 90 72, e-post: afo@fug.no 
 • Anne D. Nilsen, senior kommunikasjonsrådgiver
   Tlf.nr.: 22 05 90 73, e-post: ani@fug.no
  Mobil: 90 11 74 52
 • Kjersti Falck, rådgiver
  Tlf.nr.: 22 05 90 74, e-post: kjf@fug.no
 • Turid Reiche, seniorkonsulent
  Tlf.nr.: 22 05 90 76, e-post: tur@fug.no 
 • Ole Jørgen Johansen, lærling
  Tlf.nr.: 22 05 90 70, e-post: ojj@fug.no  
   

Foreldreutvalget for grunnopplæringen
Postboks 9360 Grønland
0135 Oslo

Telefon: 22 05 90 70
Faks: 22 05 90 71
www.fug.no
post@fug.no  
post@fubhg.no

Besøksadresse: Schweigaards gate 15 B (4. etasje), Oslo

Fakturaadresse: 989628011 (efaktura) eller fakturamottak@fug.no  
NB! Vår bestillerreferanse må være påført fakturaen.
 
Org.nr.: 989 628 011
Kontonr.: 7694 05 12847