- Dette har vært flotte dager og min første NoKo-konferansen. Det føles som en stor utfordring å dra hjem igjen med ledervervet i lommen. Jeg gleder meg til oppgaven, sa Eðvarðsdóttir. Det nordiske ledervervet går på omgang annethvert år.

Hun takket FUG spesielt for å ha vært vertskap for årets konferanse.

 - Vi er en familie, og dette er en læringsarena. Det at vi møtes og utveksler ideer og erfaringer gir langt større effekt enn om man sitter alene med hvert sitt. Vi har mye å lære hverandre selv om vi er ulike, sa den nye lederen.

Hun ønsket alle velkommen til ny NoKo-konferansen på Island om to år.

Gunn Iren Müller åpner Noko-konferansen
(Foto: FUG)

Viktig og nyttig

Gunn Iren Müller oppsummerer sine to år slik:

- Jeg vil spesielt trekke frem at vi har fått med oss Færøyene inn i NoKo-«familien» og det er spennende å få med deres perspektiv i diskusjonen.

- Vi fikk også en svært viktig og nyttig presentasjonen av ”Parentesmetoden” av Helle Rabøl Hansen i København i 2017. Dette er et doktorgradsarbeid som har utviklet en metode for å jobbe med mobbemønstre i skoleklasser. Her ser man ikke på mobber og mobbeoffer, men hele klassemiljøet for å komme mobbing til livs.

- Forskningen vi fikk presentert er bragt videre både av oss og andre til Partnerskap mot mobbing og jeg har stor tro på at dette kan bli viktig i arbeidet mot mobbing, sier Müller.

Både avtroppende og påtroppende leder fikk gode ord og gaver da lederklubben – som er en bjelle – ble overrakt. Også andre nordiske ledere takket Gunn Iren Müller.

- Det har vært en stor glede å ha deg som leder av dette nettverket. Du har stor arbeidskapasitet og har betydd mye for arbeidet vårt, sa Nordisk Kommittés administrator Maarit Westerén.

Se nettsak om positivt foreldreskap her, og saken om barn med høyt læringspotenial her.

Det kommer flere nettsaker fremover.

Gaveoverrekkelse Noko 2018
(Foto: Maarit Westeren)