Visning: A A A A A
Språk Språk Språk

Jenta mi går i 9. klasse og nå tror jeg hun blir mobbet på nett

Hun har endret seg og jeg forstår ikke helt hva som skjer. Hun skvetter til hver gang hun får en melding og vil ikke si hva det er. Jeg har hørt om digital mobbing, men dette synes jeg er vanskelig.

Svar:

Ungdommene er ofte mer fortrolige med den digitale verden enn det vi som foreldre er. Derfor blir vi lett usikre og kan ikke bruke våre erfaringer fra egen ungdomstid.

Vi vil anbefale at dere har et foreldremøte om dette tema. Dere kan få noen til å holde foredrag om hva dere skal holde utkikk etter om dere tror deres barn blir mobbet via digitale medier. Her må dere kunne stille spørsmål og drøfte hvordan dere vil takle dette i foreldregruppen. Det er helt sikkert flere enn deg som føler seg usikre.

Om datteren din blir mobbet, må dette behandles som en mobbesak. Dere må finne ut hva som skjer og du må snakke med skolen for å få hjelp til å kartlegge og sette inn tiltak. Skolen har ansvar for å ta dette på alvor og gjøre noe for å stoppe mobbing. I opplæringsloven § 9A-3 står dette helt tydelig.

Noe av det som er vanskelig med digital mobbing, er at skolen kan si at dette skjer på fritiden og ikke i skoletiden. Uansett er det skolen som er fellesarena og utgangspunkt for de negative relasjonene, så skolen må etter vår mening også ta et ansvar for å få mobbingen til å opphøre.

FUG har skrevet litt om digital mobbing.

NRK Puls hadde en grundig reportasje som kan gi deg gode tips.

Tre seriøse aktører har laget et opplegg som heter "Du bestemmer" om digital mobbing. Der er det mye nyttig informasjon også til foreldre.