Vennskapsbånd
Vennskapsbånd

I en fullsatt gymsal med alle 411 elevene, manifestpartene og artisten Sval på plass, ønsket rektor Morten Relbo velkommen sammen med elevmeglerne Jasmin og Marte. Skolens kor imponerte med sine flotte sanger om vennskap.

Både kunnskapsminister Kristin Halvorsen og helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen stilte opp til kampanjestart. De var opptatt av at voksne er har ansvar for å forebygge og hindre mobbing, og at de må gå i bresjen for at barn knytter vennskap.

-  Vi vil at alle skal gå til skolen uten å grue seg. Vi vil ha en inkluderende skole. Alle kommuner, skoler og barnehager må med i vår kampanje. Men voksne må gå foran og ta ansvar. Det er utrolig hvor mye voksne kan gjøre bare de tenker seg om, sa kunnskapsminister Kristin Halvorsen.

- Voksne må bry seg og vi må reagere når vi ser at noen har det vondt på skolen, sa helse-og omsorgsminister Strøm-Erichsen. Hun er redd for at mye mobbing skjer i det skjulte. I sin appell håpet hun på at helsetjenesten kan lære nytt om mobbing gjennom kampanjen.  

 Som symbol knyttet de to ministrene vennskapsbånd.
 

Godlia skole
Godlia skole

Foreldre er forbilder

Både  FUG og FUB er blant de åtte partene som har signert ”Manifest mot mobbing 2011 – 14”. Årets tema går også på foreldrenes rolle som forbilder for sine barn.

- Vi voksne har et ansvar. Enten vi er foreldre, lærere, assistenter, skoleledelse eller andre voksne i nærmiljøet har vi et ansvar for å gripe inn mot mobbing, sa FUG-leder Christopher Beckham i sin appell på Godlia.

- Det er mitt ansvar som pappa til Emma og Emil at alle deres klassekompiser blir invitert med i bursdagsfest. Og det er jeg som har ansvar for at de har det bra i klassen. Derfor må jeg engasjere meg i det som skjer på skolen, fortsatte han.

- Vi voksne er rollemodeller. Derfor er det viktig at jeg som voksen tenker etter hvordan jeg snakker om andre og hvordan jeg oppfører meg, sa han.

Han berømmet Godlia for deres flotte visjon ”Et godt sted å være, et godt sted å lære”, og at de har rådsorgan med både elev- og foreldrerepresentanter som fungerer bra. – Dere er gode eksempler her på Godlia. Vi ønsker en mobbefri skole i hele Norge, sluttet han.
 

Ministre knytter vennskapsbånd
Ministre knytter vennskapsbånd

Film og bok

Utdanningsdirektoratet lanserte også kampanjefilmen Voksne skaper vennskap på åpningen. Her vises en kort og gripende historie om å ta med alle på bursdag. Filmen er tonesatt av artisten Sval som vant MGP Junior i fjor. Sval sang sin vinnermelodi på Godlia.

- Vi vil at flest mulig kommuner blir med i Manifest mot mobbing og at både enkeltpersoner, barnehager og skoler tar initiativ til lokale tiltak. Det kan være alt fra å arrangere fellesturer med gruppa eller klassen til å ta med alle på lek eller fest. FUG og FUBs opplegg til foreldremøter om dette er nyttig. Bruk det, sier FUB-leder Lena Jensen.

Mange gode tips, råd og oppskrifter på hvordan knytte vennskapsbånd finner du her.

Kommuneforlaget lanserte også boken ”Voksne skaper vennskap” på Godlia. Her har FUG bidratt med et av kapitlene. Vi omtaler boka senere i uka.