Visning: A A A A A
Språk Språk Språk

Kan elever pålegges å dusje etter gymtimene?

Vår datter er veldig sjenert. Nå er hun redd for at noen av de andre jentene fotograferer i dusjen. Kan læreren tvinge henne til å dusje?

Svar:

Nei, din datter kan nekte å delta i dusjingen. Det er ikke grunnlag i lovverket for å pålegge elever å dusje.

Denne saken har vært til behandling i Kunnskapsdepartementet. Det er ikke grunnlag verken i opplæringsloven eller forskriftene til loven å pålegge elever å dusje etter timer i kroppsøving.

Skolen må gi foreldrene informasjon om dette. Det må være opp til den enkelte skole i samarbeid med skolens tillitsvalgte foreldre å finne frem til den beste måten å gi informasjon om at dusjing er frivillig.