Visning: A A A A A
Språk Språk Språk

Kan foreldre be om å få klasselister?

Vi to foreldrekontaktene har lyst til å lage et sosialt fellesarrangement for alle elevene og foreldrene i klassen. Vi vil gjerne ha liste med navn og adresse på alle elevene. Læreren har sagt at hun er usikker på om vi kan få listene, og det gjør arbeidet veldig vanskelig for oss. Har vi rett til å få disse listene?

Svar:

Ja, elevlister er offentlige dokumenter og er i utgangspunktet omfattet av innsynsrett etter offentlighetsloven. Justisdepartementet har avklart at elevlister er offentlige dokumenter. Departementet slår fast at dersom listene bare inneholder informasjon om navn, adresse, telefonnummer og ev. fødselsdato, er ingen deler av elevlisten unntatt fra innsyn.

Taushetsplikten vil selvfølgelig gjelde dersom noen av elevene har hemmelig telefonnummer eller adresse, eller hvis adressen røper forhold som må sees på som personlig, for eksempel om vedkommende bor på barnevernsinstitusjon.

Datatilsynet oppfordrer skolene til å vise varsomhet med utlevering av slike lister og andre opplysninger om skoleelever.