Visning: A A A A A
Språk Språk Språk

Kartleggingsprøver

Kartleggingsprøver skal avdekke hvilke elever som er under bekymringsgrensen og har behov for ekstra tiltak. Derfor tas de i småskolen og første året på videregående. "Tidlig innsats" er bedre enn "vente og se". Ved å finne ut tidlig hvem som trenger litt ekstra, kan man gi disse barna en bedre tilpasset opplæring og følelsen av mestring. Det kan spare dem for mye slit senere i skolegangen.

Kartleggingsprøvene lagres ikke sentralt slik som de nasjonale prøvene. De gir ingen total oversikt over klasser og skoler, men er laget slik at de skal kunne skille ut de som sliter spesielt. De skal bare brukes av skolen for å gi tilpasset opplæring. De kan også brukes for å se om noen elever bør få en sakkyndig vurdering med tanke på spesialundervisning. Foreldrene må være aktive i å støtte barna og samarbeide med skolen om en best mulig undervisning.