Prisen går hvert år til en skole som utmerker seg ved å ivareta likeverd og inkludering på en god måte. Kaupanger skole har ifølge juryen utviklet gode og allsidige opplæringsopplegg for en mangfoldig elevgruppe. Dette arbeidet har vist gode resultater i trivselsundersøkelser og på eksamen og nasjonale prøver.

Skolen har tatt imot elever fra asylmottaket i Sogndal og brukt deres erfaringer som en viktig ressurs i opplæringen.

Demokrati

Kaupanger skole er en 1 - 10-skole med i alt 220 elever. Elevene får omfattende opplæring i demokratiske prosesser og deltar aktivt i klasseråd og elevråd. De har fått gjennomslag for flere forbedringstiltak som utforming av klasserom, læremidler og metoder.

Skolen satser på at elever som er teorisvake skal få utvikle sine talenter innen musikk og kunst. Kaupanger kan vise til flere eksempler på at dette har styrket selvfølelsen og sosial status til enkelelever.

Likeverd og inkludering

Hennes Majestet Dronning Sonja har tatt initiativ til denne skoleprisen for likeverd og inkludering, som deles ut for femte gang i år. Vinneren velges ut av en jury ledet av professor dr. philos Edvard Befring. Prisen består av 150.000 kroner, et diplom og en litografi av kunstneren Eli Hovdenak.

- Sogndal har grunn til å være stolt over sine unge innbyggere. Og ikke minst rektor og lærere ved  Kaupanger skole, samt foreldre og alle andre som er med på å sikre barna et godt skoletilbud og en god oppvekst, sier FUG-leder Loveleen Riheel Brenna,  som er medlem av juryen og var tilstede under utdelingen.