Visning: A A A A A
Språk Språk Språk

Kjøreregler ved nettbruk

Hvis barn skal bruke Internett uten tilsyn, bør dere lage en avtale. For at avtalen skal fungere, er det viktig å ta hensyn til innspill fra barna. Gjennomgå avtalen regelmessig og oppdater den etter hvert som barna blir eldre.

10 ting du bør bli enig med barna om:

  1. De voksne bør holde seg orientert om barnas bruk av Internett,  og barna bør dele sine Internettopplevelser med de voksne.
  2. Det bør lages en avtale om hvor lenge barn skal bruke Internett om gangen, hvilke nettsider som kan besøkes, og hva barna kan gjøre der.
  3. Barna bør stole på "magefølelsen" Hvis noe på Internett gjør dem nervøse, bør  de fortelle om det.
  4. Når barn deltar i noe som krever påloggingsnavn, bør voksne hjelpe dem med å lage det og passe på at det ikke avslører personlige opplysninger.
  5. Barn må aldri oppgi adresse, telefonnummer eller andre personlige opplysninger, som hvilken skole de går på, hvor de liker å leke osv.
  6. Regler for god oppførsel og forskjellen mellom rett og galt er den samme på Internett som i livet ellers.
  7. Vi må alle respektere andres eiendom på Internett. Ulovlig kopiering av andres arbeid som musikk, spill eller andre programmer, er tyveri på lik linje med å stjele noe i en butikk.
  8. Barna må aldri avtale å møte Internettvenner ansikt til ansikt. De er ikke alltid de personene de utgir seg for å være!
  9. Barna må vite at ikke alt de leser eller ser på Internett, er sant. De bør spørre voksne hvis de er usikre.
  10. Barnas Internett-aktiviteter kan kontrolleres med avansert programvare. Dette er ikke noe voksne bruker fordi de mistror barna, men for å gjøre det trygt å bruke Internett. Sperrefunksjoner hjelper voksne med å filtrere bort skadelig innhold, overvåke nettstedene barna besøker og finne ut hva de gjør der.

Obs!
Diskuter reglene med barna. En åpen dialog om «kjørereglene» for bruk av Internett, gjør at barna lettere forstår og er enige i dem. Da er det også mye større sannsynlighet for at reglene følges.