- Vi ser fram til å møte mange ivrige og engasjerte foreldre på konferansen. Vi håper at  de får inspirasjon fra foredrag og hverandre til å fortsette den viktige jobben de gjør som foreldre og som tillitsvalgte på sin skole, sier FUG-leder Loveleen Rihel Brenna.

- I tillegg håper vi på å få innspill og ideer fra foreldrene til hvordan vi kan gjøre vårt arbeid bedre, sier Brenna.

Etter at hun og statssekretær Lisbet Rugtvedt har åpnet konferansen lørdag morgen, samles deltakerne til diskujon i grupper. En rekke aktuelle temaer som lekser og leksehjelp, skolemiljø og ungdomstrinnet  skal diskuteres hele lørdagen.

Lærer, forfatter og TV-aktuelle Håvard Tjora skal også holde sitt foredrag om den utfordrende lærerrollen lørdag. Mens Kjersti Botnan Larsen fra Utdanningsdirektoratet skal snakke om elevens læringsmiljø. Søndag skal Elevorganisasjonens leder Anna Holm Heide og representanter fra Drammen kommune holde innlegg.

Se programmet her PDF document ODT document