Arendalskonf Fire foredragsholdere

- Vi er veldig glade for at prosjektet kan videreføres takket være statlige midler, sier FUG-leder Elisabeth Strengen Gundersen.

I 2012 startet FUG og KS et pilotprosjekt i fire kommune med tverrfaglige beredskapsteam som kan gå inn raskt og finne løsninger i vanskelige og fastlåste mobbesaker. Kunnskapsdepartementet har finansiert prosjektet.

Vellykket

I pilotperioden 2012 – 2014 har kommunene Råde, Sarpsborg, Kristiansand og Eigersund vært med. Du kan lese evalueringen av prosjektet her.

- Vi har sett at beredskapsteamene kan finne løsninger som fungerer når alt annet er prøvd og familier som opplever mobbing ikke øyner noen utvei, sier Gundersen.

Beredskapsteamene skal inn i de sakene der foreldre og elever ikke har tillit til at verken skolen eller kommunen/fylkeskommunen kan eller vil gjøre noe.

Det skal også være et tilbud til skoler som opplever at de ikke har nødvendig kompetanse og kapasitet til å løse mobbesaker. Teamene skal ikke overta mobbesakene fra skolene, men bidra til løsning.

Forankring viktig

- For at teamene skal fungere godt, må de ha avklart med alle lederne i kommunen, ordfører, rådmann, etatsledere og rektorer, om at alle tiltak må kunne vurderes for å løse krevende mobbesaker, sier FUG-lederen.

Teamene skal i utgangspunktet ikke koste penger og det skal ikke ansattes nye medarbeidere. Poenget er å bruke fagfolk som allerede fins i ulike etater i kommunen. Og de skal handle raskt.

Nye kommuner

17. desember arrangeres altså den første samlingen for kommuner som blir med i fortsettelse av prosjektet. Det skjer i Sogndal med kommunene Høyanger, Leikanger, Lærdal, Gloppen og Flora på plass.

Det er Råde kommune, en av de fire kommunene som var med i oppstarten, som nå blir sekretariatet for prosjektet.

De andre regionene som blir med er Nordland, Troms, Buskerud, Vestfold og Telemark.