Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) kan bistå foreldre og skoler i spørsmål/informasjon/veiledning knyttet til barnets opplæringsløp fra overgang fra barnehage til skole til og med første år på videregående. Ta også kontakt dersom dere ønsker foredrag om FUGs arbeid eller hvordan samarbeidet hjem – skole kan styrkes.

E-post: post@fug.no
Telefon: 477 99 200
Pressekontakt

Anette Nagelhus, seniorrådgiver skole
e-post: anette.nagelhus@fug.no

Asbjørn Tolo, rådgiver skole
e-post: asbjorn.tolo@fug.no

Kjersti Falck, rådgiver skole
e-post: kjersti.falck@fug.no 

Adresse: Foreldreutvalget for grunnopplæringen,
Postboks 29, 3833 Bø i Telemark