Foto: Anders Corneliussen/Trygg Trafikk

Plikten er rettet mot både fylkeskommunen og kommunen. De må dimensjonere skoleskysstilbudet slik at elever som har krav på gratis skyss får tilgang til sitteplass med belte. Disse elevene får busstransport på grunn av lang eller farlig skolevei.

Kravet gjelder ikke for skoleskyss som utføres med såkalte ”bybusser”. Dette er busser som har mer enn 45 % av passasjerplassene som ståplasser. Forskriften presiserer at økt bruk av bybuss for å omgå kravene i forskriften vil være uforenlig med formålet.
 

Ikke garantert

Den nye forskriften garanterer ikke elevene en absolutt rett til sitteplass. Den innebærer heller ikke et forbud mot å stå i buss. Det blir lagt vekt på at i prinsippet skal alle ha tilgang på sitteplass, forutsatt at passasjersituasjonen er normal. Dette gjelder også i forbindelse med skoleturer.

Hvis eleven benytter seg av det ordinære kollektivtilbudet, faller imidlertid plikten bort. Plikten gjelder ikke for privatskoler.

Dispensasjon

- Vi er glade for at regjeringen nå går inn for sitteplasser med bilbelter, sier kommunikasjonssjef Kristin Øyen i Trygg Trafikk.

De hadde ønsket at alle barn skulle fått samme rett til sikker busstransport når de tar bussen, ikke bare de med skyssrett. Dette har de tro på at løser seg på sikt.

Les mer om hva Trygg Trafikk mener her.

I noen sjeldne tilfeller kan kommunen eller fylkeskommunen søke om dispensasjon for et begrenset tidsrom.

Du kan finne mer om forskriften her.