Mobbetoppmøte ESG og ÅseB
Elisabeth S. Gundersen og Åse-Berit Hoffart (FUB) deltok

Hun deltok på toppmøtet om mobbing i regi av statsminister Erna Solberg, kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen og helse- og omsorgsminister Bent Høie fredag 30. januar.

- Vi må innføre et 11. bud: Du skal ikke se på mobbing. Du må være en som gjør noe, sa Statsministeren i sin innledning.

Hun mener det er to fellestrekk som går igjen når hun snakker med mobbeofre:

- De opplever at de ikke blir trodd, og de opplever at saken deres ikke blir tatt videre. Slik kan vi ikke ha det, sa Erna Solberg.

En rekke personer som har opplevd mobbing, elever, lærere, fagfolk og organisasjoner var samlet for å få frem forslag til gode tiltak mot mobbing.

Regjeringen ser det som et ledd i arbeidet med å lage en helt ny mobbepolitikk i Norge.

Djupedal Foto_VG
Øystein Djupedal Foto: VG

Spent på oppfølging

- Det er svært positivt at statsministeren arrangerte et slikt toppmøte. Det må være første gang at så mange ulike ressurser var samlet om temaet, sier FUG-lederen.

Hun er spent på hvordan regjeringen nå vil bruke innspillene fra møtet og på de tiltakene mot mobbing som Djupedalsutvalget legger frem 18. mars.

FUG-lederens innspill i møtet var FUGs og KSs arbeid med Beredskapsteam mot mobbing i vanskelige mobbesaker. Slike tverrfaglige team har vært prøvd ut i fem kommuner siden 2012 og nå er nye fylker og kommuner i gang.

- Det er også interessant at Mobbeombudet i Buskerud nå er i ferd med å videreutvikle vår ide med beredskapsteam der fylkeskommunen og kommuner jobber sammen, sier hun.

Elever rekker opp hender

God klasseledelse

Rektor Svanhild Finvik fra Lø skole i Steinkjer fortalte hvordan de har jobbet mot mobbing ved hennes skole:

 - Det handler om god klasseledelse, gode relasjoner mellom lærer og elev og mellom elevene. Og god kommunikasjon med hjemmet, sa rektoren.

Hun fremhevet flere tiltak som har virket positivt mot mobbing hos dem:

- Vi har en miljøterapeut som koordinerer trivselslederne og Elevrådet på skolen. I tillegg arrangerer miljøterapeuten en aktiviteter hver måned for alle elevene, alt fra frokost til disko. Hensikten er at elevene skal bli kjent med hverandre, sa hun.

Veileder for foreldre

Arbeidet med paragraf 9a i Opplæringsloven – også kalt elevene arbeidsmiljølov – har også stort fokus på Lø skole.

- Den paragrafen er tema for foreldremøtene hver høst. Alle skal vite hva som står i 9a, og vi oppfordrer foreldre til å skrive klage dersom de opplever brudd på dette. Vi er der jo for å veilede foreldre, sa rektor Finvik.

Skolen har lav terskel for uakseptabel adferd. - Arbeidet mot mobbing krever hardt arbeid hver dag, avsluttet hun.

Jenter med mobiler

Må ikke bli sovepute

- Hadde alle rektorer jobbet som hun beskriver, med involvering av både elever og foreldre, ville nok mobbingen ha gått ned flere steder, sier Elisabeth Strengen Gundersen.

Hun er glad for at den siste Elevundersøkelsen 2014 viser tegn på at både mobbing og krenkelser er på vei ned. Men her kan det være mørketall og resultatene må ikke bli en sovepute.

- Jeg sier som rektoren på Lø, vi må ikke slappe av i arbeidet mot mobbing. Det krever hardt arbeid på hver skole og i hvert enkelt klasserom hver dag, sier Elisabeth Strengen Gundersen.