Visning: A A A A A
Språk Språk Språk
Gunn Iren Müller mai 2017 alvorlig

Foreldre og skolen må samarbeide om et godt skolemiljø

Forskning viser at foreldrenes støtte og medvirkning er helt avgjørende for at elevene skal trives og lære på skolen. Skolene må se på foreldrene som en ressurs og trekke dem aktivt med i arbeidet for et godt skolemiljø.

2017-11-28
Gunn Iren Müller portrett dyp grønn

Sammen om hverdagsinkludering

Skolen har et dannelsesoppdrag. Sammen med foreldrene spiller den en viktig rolle i hvilke verdier barna våre lærer, preges av og tar med seg videre i livet. Å fremme verdier som vennskap og inkludering er en stor jobb som krever innsats fra mange. Vi foreldre må ta vår del av jobben.

2017-09-19
FUG-leder Gunn Iren Müller alvorlig

FUG i Stortingshøring

FUG-leder Gunn Iren Müller presenterte FUG syn på lovforslaget om elevenes skolemiljø i åpen høring i Kirke-, utdannings- og forskningskomite på Stortinget 27. mars.

2017-03-27
Pappa og sønn ved pc

Det koster å gi et dårlig tilbud

Altfor mange barn med rett til spesialundervisning får verken et godt faglig tilbud eller inngår i et sosial fellesskap. Det koster samfunnet dyrt. Ikke bare kan barna selv falle ut av skole- og yrkesliv. Foreldrene må også sette jobb, karrierer og egen helse til side for å kjempe for barnas rettigheter hver dag.

2017-03-07
Far og gutt med drage

Barnebilete på nett – foreldra sitt ansvar

Vi er så stolte! Det er så enkelt. Det skjer så fort. Å knipse bilete av dei søte små og publisere dei i sosiale medium er noko dei aller fleste foreldre har gjort eller gjer jamleg. Men tenkjer vi over konsekvensane?

2017-02-06
Gunn Iren Müller portrett dyp grønn

FAU i videregående skole kan hindre frafall

Fortsatt faller 30 % av norsk ungdom ut av videregående opplæring. Det er et stort samfunnsproblem, først og fremst for ungdommen selv som får forringet sin livskvalitet og selvfølelse. Men også for samfunnet som trenger all den kompetansen, kunnskapen og arbeidskraften vi kan få fremover.

2016-08-02
Gunn Iren Müller fotografportrett

Ja til mer sosialfaglig kompetanse i skolen

Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) er svært positive til at Kunnskapsdepartementet skal prøve ut modeller for ”Et lag rundt eleven”. Foreldrene bør være en naturlig del av dette laget. Forskning viser at når hjem og skole samarbeider godt, mestrer elevene bedre både faglig og sosialt (Drugli og Nordahl, 2013).

2016-03-18
E. Gundersen, Å. Havnelid, S. Sandmæl

Privatøkonomi inn i skolen

«Lærepenger» og «Privatøkonomi i skolen» er digitale undervisningsopplegg med mål å lære elever mer om privatøkonomi. Trenger elevene dette?

2015-11-13
Skolejente med rosa sekk og mamma

Skolestart: Spent forventning eller vond klump i magen?

Når Martin tar sine første skitt inn skoleporten sammen med mor og far er det mye som står på spill. Ikke bare har han forlatt kjente og kjære ansikter og rammer i barnehagen. Han entrer en helt ny arena med andre voksen og ukjente regler å forholde seg til. Er han godt nok forberedt? Og er foreldrene?

2015-08-16
Hele barnet hele løpet ppt

Kronikk: Mobbing i barnehagen

I et nytt forskningsprosjekt svarer både barn, foreldre og ansatte at mobbing skjer i barnehagen. Altfor ofte tenker de voksne: «Det går seg nok til.»

2014-11-07