Visning: A A A A A
Språk Språk Språk

Kva inneber Kunnskapsløftet for foreldre?

Kunnskapsløftet er namnet på læreplanen for grunnskulen og vidaregåande opplæring.
Planen dannar fundamentet og ramma for opplæringa i skulen.

Kunnskapsløftet består av:

  • Generell del
  • Prinsipp for opplæringa
  • Fagplanane for dei enkelte faga

FUG har laga ei oversikt med foreldreperspektiv på Kunnskapsløftet.