Kunnskapsdepartementet, KS, Utdanningsforbundet, Norsk Lektorlag, Skolenes landsforbund, Skolelederforbundet og Nasjonalt råd for lærerutdanning har i felleskap utarbeidet en strategi for etter- og videreutdanning 2012–2015.

Målet med strategien er å øke elevens læring og motivasjon i grunnopplæringen, gjennom å styrke lærernes og rektorenes kompetanse.

Lærernes videre- og etterutdanning kan finansieres etter to ordninger: Vikarordning eller stipendordning.

– De som vil vite mer om videre- og etterutdanningen, kan finne det på Utdanningsdirektoratets nettside. Det som er viktigst for oss foreldre er at elevene får gode vikarer når lærerne er borte. Henvendelser til FUG viser at feil vikar kan føre til både lav trivsel og dårlig læring, legger Elisabeth Strengen Gundersen til.

Se også hva Kunnskapsdepartementet sier om søkningen til videre- og etterutdanning for lærere våren 2015.