Visning: A A A A A
Giella Giella Giella

Samarbeid hjem–skole i lærerutdanningen

Lærere må se på alle foreldre som likeverdige samarbeidsparter. Dette må de lære om i utdanningen. Hvis lærere har et ressursfokus på foreldre og høye forventninger til samarbeidet, er det et godt utgangspunkt for et konstruktivt samarbeid. Å kommunisere med foreldre krever en annen kompetanse enn den man bruker i relasjonen lærer–elev. Derfor må studentene lære om og praktisere samarbeid.

Noen ganger blir samarbeidet vanskelig. Foreldre kan lett bli følelsesmessig engasjert når det gjelder egne barn. Lærerstudentene må  få kompetanse i hvordan de kan takle det vanskelige samarbeidet på en profesjonell måte.

foreldresamarbeid_medium[1]

Nordisk prosjekt om lærerutdanning

FUG og Høgskolen i Sogn og Fjordane har deltatt i et nordisk prosjekt om Utvikling av samarbeid mellom hjem og skole som tema i lærerutdanningen. Målet har vært å produsere en ressursbank som lærerutdannere kan hente ideer og materiell fra. Det er de fem nordiske foreldreorganisasjonene som har tatt initiativ. I hvert land har det deltatt en høgskole som tilbyr lærerutdanning. Materiellet kan brukes fritt inn i den enkelte lærerutdanners opplegg.